Stillingsopslag

Opret ansøgning

Billund

Regnskabschef

 

 

Selskab: Billund Varmeværk A.m.b.a.

Stilling: Regnskabschef

Domicil: Billund

Antal medarbejdere på værket: 9,  heraf 1 i administrationen

 

Resumé af virksomheden:

Virksomheden skriver om sig selv:Billund Varmeværk er sammen med Billund by inde i en rivende udvikling. I Billund opføres der store mængder boliger, industribygninger og nye turistattraktioner, som alle sammen skal varmes op med fjernvarme. Det areal, der opvarmes med fjernvarme er over de sidste 10 år udvider med ca. 50%, en udvikling vi forventer fortsætter de kommende år.

Fjernvarmen produceres i dag næsten udelukkende på miljørigtig brændsler som halm og flis. Varmen afsættes til 2.875 forbrugere, som alle er andelshavere i Billund Varmeværk.

Billund Varmeværk er et andelsselskab, hvis formål er at levere en stabil og billig varmeforsyning til sine andelshavere.

 Når du flytter ind i et hus i Billund, der forsynes med fjernvarme, så bliver du helt automatisk andelshaver i varmeværket.

 Det at vi er et andesselskab betyder, at vi ikke forsøger at tjene penge på din varmeregning.

 Vi er det, der på moderne dansk hedder et ”non profit” selskab.

Kræver vi for mange penge op det ene år, bruger vi pengene til at sænke prisen det næste år.

Billund Varmeværk er andelshavernes selskab – varmeregningen skal dække vore omkostninger og ikke mere.

VARMEN

Alle boliger i Billund har i dag mulighed for at få fjernvarme. Langt de fleste boliger forsynes da også med billig fjernvarme fra varmeværket, men der er altid plads til flere.

 Varmen fra Billund Varmeværk kommer i dag fra biobrændsler som halm og flis, der er dyrket i området omkring Billund.

Kun 5% af varmen produceres i dag på naturgas. Det sker primært på de kolde vinterdage, hvor biomassekedlerne ikke kan følge med.

Vi forventer en kraftig udvidelse af varmeproduktionen i de kommende år, derfor arbejder vi hele tiden med at finde nye muligheder for at producere varmen miljøvenligt. Et stort ønske fra Billund Varmeværk er at få mulighed for at udnytte den overskudsvarme, som nogle af byens virksomheder har til overs.

VI VIL MERE END KUN LEVERE VARME

Vi vil hjælpe vore andelshavere til at få mest muligt ud af energien, uden at det går ud over komforten.

Derfor har vi også en række tilbud til vore andelshavere, der hjælper med at spare på varmen.

VISION FOR BILLUND FJERNVARME

I dag er Billund Varmeværk 95% CO² neutral. Visionen, går kort fortalt ud på, at effektivisere og få det meste ud af det brændsel vi må købe, og samtidig se på at skifte en del af varmeproduktionen over fra at være CO² neutral til at være CO² frit.

Læs mere på www.billund-varme.dk 

 

Jobbeskrivelse

Titel: Regnskabschef

Refererer til: Direktøren

Ansvarsområde: Med ansvar over for direktøren har regnskabschefen bl.a. ansvar for

 1. Værkets finans-, debitor- og kreditorbogholderi.
 2. Registrering af vareleverancer (Halm, flis, gas, reservedele mv.)
 3. Fakturering for salg af varme units, antenneleje mv.
 4. Forbrugeradministration inkl. opkrævning af a conto, årsaflæsning, endelig varmeregning, ejerskifte afregning mv.
 5. Udarbejdelse af perioderegnskab til værkets bestyrelse og direktør
 6. Beregning og afregning af moms, afgifter (el, NOX, gas, vand og svovl) CO2 - og energispareregnskab
 7. Lønningsadministration i Bluegarden, ansættelseskontrakter mm.
 8. Budgetlægning
 9. Omlægning af regnskabsår til 1. januar 2019 iflg. lovkrav.

Da Billund Varmeværk er i kraftig udvikling er det vigtigt, at du selvstændigt kan udvikle Billund Varmeværks administration

Personprofil

Bopæl: Inden for ca. 60 minutters køreafstand fra værket

Arbejdstid:  37 timer per uge

Fremmedsprog: Engelsk i skrift og tale

Faglig baggrund:

Kandidaten kan arbejde selvstændigt og have en relevant regnskabsmæssig uddannelse som regnskabschef, controller, bogholder, regnskabsassistent, revisorassistent eller tilsvarende.

Kandidaten har nogle års erfaring fra lignende stilling .

Teoretisk baggrund:

Kandidaten er uddannet revisorassistent, regnskabsassistent gerne udbygget med en højere teoretisk uddannelse.

Personlige egenskaber: 

 • Kandidaten er systematisk og har en analytisk og resultatorienteret tilgang til opgaven.
 • Kandidaten kan tage et ledelsesansvar for hele administrationen.
 • Kandidaten udfordrer gerne eksisterende arbejdsgange og er udvikling- og optimeringsorienteret.
 • Kandidaten er opsøgende og serviceminded.
 • Kandidaten er proaktiv med forbedringer/ effektiviseringer i sit ansvarsområde, er loyal og en god sparringspartner. Kandidaten kan lide at gå forrest og venter ikke på, at tingene sker af sig selv.
 • Kandidaten har et godt humør, er engageret, glad og effektiv.
 • Kandidaten er kvalitetsbevidst og kundeorienteret og i stand til at overholde aftaler og acceptere deadlines.
 • Kandidaten kan skabe samarbejde på tværs i organisationen. Har en sympatisk personlighed og respekt for andre mennesker.

ANSØGNING og kontakt

For yderligere oplysninger kontakt i fortrolighed partner Stig Andersen på tlf. 2834 6465.

Send din ansøgning ved at benytte linket Opret ansøgning placeret oven over stillingen.