Stillingsopslag

Opret ansøgning

Billund

Direktør

Resumé af virksomheden

Billund Varmeværk er et andelsselskab, hvis formål er at levere en stabil og billig varmeforsyning til sine andelshavere.

 Når du flytter ind i et hus i Billund, der forsynes med fjernvarme, så bliver du helt automatisk andelshaver i varmeværket.

Det at vi er et andelsselskab betyder, at vi ikke forsøger at tjene penge på din varmeregning.

Vi er det, der på moderne dansk hedder et ”non profit” selskab.

Kræver vi for mange penge op det ene år, bruger vi pengene til at sænke prisen det næste år.

Billund Varmeværk er andelshavernes selskab – varmeregningen skal dække vore omkostninger og ikke mere.

VARMEN

Alle boliger i Billund har i dag mulighed for at få fjernvarme. Langt de fleste boliger forsynes da også med billig fjernvarme fra varmeværket, men der er altid plads til flere.

Varmen fra Billund Varmeværk kommer i dag fra biobrændsler som halm og flis, der er dyrket i området omkring Billund. Kun 5% af varmen produceres i dag på naturgas. Det sker primært på de kolde vinterdage, hvor biomassekedlerne ikke kan følge med.

Vi forventer en kraftig udvidelse af varmeproduktionen i de kommende år, derfor arbejder vi hele tiden med at finde nye muligheder for at producere varmen miljøvenligt. Et stort ønske fra Billund Varmeværk er at få mulighed for at udnytte den overskudsvarme, som nogle af byens virksomheder har.

VISION

Billund Varmeværk har som målsætning at levere fjernvarme, der er produceret på en miljøvenlig og forsvarlig måde samt til en pris, der gør den attraktiv set i forhold til individuelle opvarmningsformer.

Billund Varmeværk arbejder for sine andelshavere.

MÅLSÆTNINGER

Billund Varmeværk vil reducere sit ledningstab til under 17% inden udgangen af 2021, det vil vi gøre ved

 • at udskifte det eksisterende ledningsnet til et bedre isoleret net.
 • optimere på fremløbstemperaturen, så den bliver lavest muligt, uden at det går ud over komforten.
 • Hjælpe varmeværkets andelshavere til at opnå den lavest mulige returtemperatur.

Billund Varmeværk ønsker at kunne tilbyde fjernvarme til alle ejendomme i Billund by inden udgangen af 2025.

Billund Varmeværk ønsker at producerer den størst mulige del af varme som CO² neutral varme. Dette vil vi primært gøre ved at omdanne den overskudsvarme, der findes hos eksisterende industrier og butikker til fjernvarme.

Billund Varmeværk vil være sine andelshavere fortrukne rådgiver inden for varmeinstallation- og energibesparelse.

I dag er Billund Varmeværk 95% CO² neutral. Visionen, går kort fortalt ud på, at effektivisere og få det meste ud af det brændsel vi må købe, og samtidig se på at skifte en del af varmeproduktionen over fra at være CO² neutral til at være CO² frit.

 

Jobbeskrivelse

Titel: Direktør

Refererer til: Bestyrelsen

Ansvarsområde:             

Direktøren har, under ansvar over for bestyrelsen, den daglige ledelse af selskabets samlede virksomhed og er over for bestyrelsen ansvarlig for, at selskabets drift foregår i overensstemmelse med den af bestyrelsen fastsatte forretningsorden samt selskabets vedtægter og lovgivningen.

Dispositioner som - selskabets virksomhed og størrelse taget i betragtning - er af usædvanlig art eller størrelse, kræver bestyrelsens godkendelse.

Direktøren ansætter og afskediger selskabets personale, jf. forretningsordenen.

Nøgleopgaver:                 

 • Fastholde og udbygge forbrugernes tillid til værket gennem en konkurrencedygtig varmepris, sikre en høj forsyningssikkerhed og service over for forbrugerne.
 • Sikre effektive og rationelle forretningsgange for medarbejderne og drift af værkets anlæg, ledningsnet samt planlægge og gennemføre fremtidige kapacitetsudvidelser mv.
 • Ansvarlig for tilrettelæggelse af vagtordning.
 • Økonomisk ansvarlig for værkets drift over for bestyrelsen samt indberetning og betaling af diverse afgifter mv.
 • Udarbejdelse af planer for og gennemførsel af nødvendige reparationer på værket og udskiftninger på ledningsnettet.
 • Forberede og deltage i bestyrelsesmøder som sparringspartner for bestyrelsen. Bestyrelsen forventer, at direktøren udarbejder forslag til dagsorden samt relevante beslutningsoplæg til vedtagelse på bestyrelsesmøderne.
 • Repræsentere værket over for samarbejdspartnere mv. sammen med værkets formand.
 • Planlægning af fjernvarme til nye forsynings områder herunder konvertering af bolig- og industriområder til fjernvarme.
 • Størst mulig udnyttelse den overskudsvarme, som nogle af byens virksomheder har.

Antal medarbejdere: 8

Personprofil

Domicil: Inden for 30 minutters køreafstand til værket

Sprog: Dansk og Engelsk

Faglig baggrund:

Kandidaten bør have erfaring fra fjernvarmebranchen.

Det vil være en fordel, at kandidaten har økonomisk og juridisk indsigt samt kendskab til IT. Derudover skal kandidaten have indsigt i den energipolitiske lovgivning og markedsforholdene for fjernvarmeforsyning.

Indsigt i eller erfaring med handel med CO2 kvoter. Af samme årsag skal kandidaten være i stand til at fremvise en ren straffeattest.

Erfaring med personaleledelse.

Kandidaten skal have forståelse for den kommunale beslutningsproces og de særlige krav som tæt samarbejde med bestyrelse og offentlig virksomheder stiller.

Teoretisk baggrund:      

Kandidaten er uddannet maskinmester eller tilsvarende teknisk baggrund.

Personlige egenskaber:                       

 • Kandidaten kan gennem naturlig autoritet og faglig dygtighed skabe respekt, tillid og troværdighed omkring sin person. Besidder god gennemslagskraft, er udadvendt, innovativ og overbevisende i sin kommunikationsform.
 • Kandidaten er målrettet, dygtig til at planlægge og organisere og er vedholdende og struktureret i sin arbejdsform. Er handlingsorienteret, besidder et godt overblik og har en høj stress-tærskel, der gør vedkommende i stand til at håndtere pressede situationer ved at bevare roen og prioriteringsevnen.
 • Kandidaten har analytiske evner, er god til at lytte og forhandle, har en god forretningsforståelse og købmandskab.
 • Kandidaten er kvalitetsbevidst og kundeorienteret og i stand til at overholde aftaler og acceptere deadlines.
 • Kandidaten er fleksibel i sin tankegang, har humor og kan gennem motivation og involvering skabe et samarbejde på tværs i organisationen. Kandidaten har en sympatisk personlighed, er loyal og viser respekt for andre mennesker.

ANSØGNING

For yderligere oplysninger kontakt i fortrolighed partner Stig Andersen på tlf. 2834 6465.

Ansøgning ved at benytte linket Opret ansøgning, placeret over stillingen.