Stillingsopslag

Opret ansøgning

Hobro

Direktør

Selskab:    CEMTEC Fonden
Stilling:    Direktør
Domicil:    Hobro

 

Resume af virksomheden

 

CEMTEC fonden, CEMTEC Erhvervspark og Hydrogen Valley søger ny direktør

Der søges ny direktør til den erhvervsdrivende fond CEMTEC.

Den nuværende direktør fortsætter i organisationen med gennemførsel af vigtigt projektarbejde. Efter aftale søger bestyrelsen derfor en ny direktør, der kan føre CEMTEC fonden til nye højder efter de seneste års succes med erhvervsudvikling.

 

Om Hydrogen Valley

Hydrogen Valley er et businesscenter inden for grønne gasser: brint, biogas og metanol. Hydrogen Valley tager initiativ til aktiviteter og forretningsmodeller, som afdækker, hvordan brint, biogas og metanol kan fremme den grønne omstilling af det danske energisystem hen imod at være baseret på vedvarende energikilder. Det sker i samarbejde med virksomheder, organisationer og forskningsinstitutioner.

Hydrogen Valley arbejder for at tiltrække investeringer inden for området og har hidtil medvirket til at skabe mere end 200 arbejdspladser i Nordjylland. De etableres typisk i forlængelse af projekter, som efter dokumenteret bæredygtighed forlader projektfasen og overgår til produktion.

Hydrogen Valley er placeret hos CEMTEC Erhvervspark i Hobro og finansieres dels af projektmidler samt af Mariagerfjord Kommune og Region Nordjylland. Midlerne fra Region Nordjylland kommer qua aktiv deltagelse i energiklyngen House of Energy og tildeles for en periode på 5 år. Midlerne fra Mariagerfjord Kommune tildeles en gang per år, når der godkendes budgetter i kommunen.

 

Om CEMTEC Erhvervspark

CEMTEC står for Center for Energi og Materiale Teknologi.


CEMTEC Erhvervsparken i Hobro, hvor flere virksomheder har lejet sig ind, danner den fysiske ramme omkring Hydrogen Valleys aktiviteter.

CEMTEC Erhvervspark fungerer som inkubationshus for innovative virksomheder og bidrager til at fastholde og videreudvikle den erhvervsmæssige vækst. Ved at samle og kombinere en unik viden med innovation og netværk får den enkelte virksomhed en stor konkurrence- og udviklingsmæssig fordel.

CEMTEC erhvervspark blev indviet i 2002 og er initieret af daværende Hobro Kommune og Hobro Erhvervsråd. Formålet med opførelsen af erhvervscentret var ønsket om at udvikle og fremme erhvervsudviklingen i Region Nordjylland.

 

Om House of Energy

Hydrogen Valley er en af partnerne bag energiklyngen House og Energy. House of Energy er en unik organisatorisk platform for bæredygtige energiteknologier og –produktion med udgangspunkt i Nordjylland men med medlemmer i hele Danmark.

House of Energy forbinder erhvervslivet med universitetet og er en stærk platform, som giver indgang til bæredygtige energikompetencer og –ressourcer.

House og Energy arbejder primært inden for Fjernvarme, Vindenergi, Grønne Gasser, Integrerede Energisystemer og Energieffektive Løsninger.

House of Energy er finansieret af Vækstforum Nordjylland.

 

Muligheder

Der er store muligheder for projektskabelse inden for den grønne omstilling af det europæiske energisystem med fokus på brint, biogas og metanol i Nordjylland.

 

Strategi

Hydrogen Valley er med helt fremme og har fokus på at forbedre effektiviteten i transportsystemet og fremskynde udviklingen af alternativ energi til transport samt at tilsikre, at der i fremtiden kommer CO2-neutrale biler på vejene med udgangspunkt i de grønne gasser og metanol til transportsektoren.

Hydrogen Valley bidrager til den fortsatte omstilling ved at sætte ambitiøse projekter i gang, der kan vise vejen frem. Hydrogen Valley vurderer, at produktionen og anvendelsen af brint er en af de centrale løsninger til at inddrage transportsektoren i den grønne omstilling.

Med etableringen af en brint-elektrolysefabrik i Hobro baseret på primært vindmøllestrøm (HyBalance-projektet), kan der fra begyndelsen af 2018 lagres CO2-fri el-energi i form af brint, der kan overføres til transportsektoren.

Ved anvendelse af lokale salt-kaverner i undergrunden kan der med tiden lagres større mængder energi f.eks. som brint. Ved at sætte projekter med brændselsceller i transportsektoren i gang, kan brinten omsættes til CO2- og forureningsfri kørte kilometer.

Landbruget kan blive energileverandør ved at levere biogas, hvorfra CO2 er fjernet, til naturgasnettet, hvorefter CO2 kan syntetiseres med brint og resultere i metanol til transportsektoren. Derved reducerer erhvervet tilmed dets miljøbelastning.

 

Vision

Med udgangspunkt i Danmarks politisk vedtagne grønne omstilling, hvor det fremtidige energisystem baseres på vedvarende energi, har Hydrogen Valley en klar vision om at være et ledende dansk center for udnyttelse af grønne gasser til vækst, erhvervsudvikling og jobskabelse.

 

Organisation og bestyrelse


Bestyrelsen består af:

 • Peter Christensen, Formand, Direktør Sintex A/S
 • Gert Braae, Næstformand Direktør Wind Cluster II ApS
 • Mogens Jespersen, Borgmester Mariagerfjord Kommune
 • Søren Knudsen Kær, Professor Aalborg Universitet.
 • Hans Jørgen Schmidt, Kvalitetsingeniør Aalborg Energi Technik A/S
 • John Fly Sørensen, Direktør Dania Electric A/S
 • Leif Skaarup, Viceborgmester Mariagerfjord Kommune
 • Astrid Kragh, COWI

Deltager uden for bestyrelsen:

 • Stine Møller Pedersen, konsulent Mariagerfjord kommune
 • Kenneth Jensen, Statsautoriseret revisor Beierholm.

 Forretningsudvalg:

 • Peter Christensen, Formand, Direktør Sintex A/S
 • Gert Braae, Næstformand Direktør Wind Cluster II ApS
 • Hans Jørgen Schmidt, Kvalitetsingeniør Aalborg Energi Technik A/S

Organisationen består af direktøren samt 7 medarbejdere.

 

Jobbeskrivelse

 

Titel
Direktør

 

Refererer til
Bestyrelsen

 

Ansvarsområde

Direktøren refererer til bestyrelsen og har ledelsesansvar for 7 fastansatte samt de projektledere, der ansættes til de pågældende projekter.

 

Det er direktørens hovedansvar at tænke i helheder og se nye muligheder og omsætte dem til projekter, der lever op til strategi og økonomi. Direktøren skal kunne fastholde og udbygge et lokalt, nationalt og internationalt netværk op.


Direktøren skal kunne deltage i den daglige drift lokalt i Hobro og samtidig kunne se nye muligheder ude i verden til fordel for jobskabelse i Nordjylland inden for biogas, brint og metanol.

 

Det er afgørende, at direktøren kan samarbejde bredt og er god til at skabe stærke relationer i alle netværkssammenhænge både til universiteterne, virksomhederne og det politiske system.

 

Rejseaktiviteter til netværk, konferencer, møder etc. ca. 20 dage om året.

 

Nøgleopgaver

 • Fortsætte den positive udvikling i CEMTEC Fonden som skaber af erhvervsudvikling og arbejdspladser.
 • Markedsføring og synliggørelse af resultaterne inden for grønne gasser som del af House of Energy i forhold til presse, sponsorer, investorer og potentielle kunder.
 • Danne netværk inden for fokusområdet og skabe relationer til relevante interessenter både nationalt og internationalt, der skal virke som erhvervsfremme i regionen - med det formål at skabe arbejdspladser.
 • At være projektskaber, der formår at se mulighederne og formulere dem til projekter og herefter tilsikre investeringer eksempelvis via funding, der lever op til strategiske og økonomiske mål.
 • Sikre kommerciel udlejning af almindelige kontorlokaler.

 

Succeskriterier

Direktørens succeskriterier er skabelse af flere arbejdspladser i Nordjylland. Dette tilsikres via det netværk direktøren er i stand til at fastholde og opbygge, direktørens evner til at se muligheder og forfølge dem og herefter formulere det til konkrete projekter.

Direktørens personlighed spiller en vigtig rolle i opnåelse af succes, da kandidaten skal kunne begå sig med mange interessenter lige fra politikere, forskere, erhvervsfolk og industrien i ind- og udland.

 

Antal medarbejdere
7

 

 

Personprofil

 

Bopæl
Inden for 60 minutters køreafstand til Hobro

Sprog
Dansk og Engelsk. Gerne Tysk

 

Faglig baggrund

Direktøren skal kunne agere både som udlejer af kontorfaciliteter på CEMTEC, deltage i den daglige drift, lede 7 medarbejdere lokalt i Hobro og være skaberen af store internationale projekter, der tilfører arbejdspladser til Nordjylland.

Den kommende direktør skal kunne positionere Hydrogen Valley i markedet, som en del af House og Energy, så de rigtige projektmuligheder skabes. Det kræver en person, der ser muligheder og forstår at omsætte disse muligheder til handlinger, som bliver til investeringer og skaber arbejdspladser regionalt. Ideerne fanges igennem netværk, konferencer møder etc.

Direktøren skal være en stærk netværker med evner til at styrke nye og gamle relationer. Kandidaten skal kunne samarbejde bredt med alle: politikere, universiteter og andre interessenter. Kandidaten skal have forståelse for strategisk netværkspleje og være i stand til at opsøge nye netværk og muligheder. Der skal ligge en naturlig nysgerrighed i at tilegne sig viden og skabe netværk - og udnytte disse.

Direktøren skal være projektorienteret og skal kunne drive projekter, men skal kunne slippe dem til anden part, når projektet går i ”produktion”.

Kendskab til funding-muligheder til projekter som f.eks. Horizon 2020, EUDP, Regionalfond og lignende, er en fordel.

 

Teoretisk baggrund

Kandidaten skal have økonomisk indsigt og forretningsforståelse. Derudover forventes kandidaten at have en teknisk interesse og indsigt.

Det vil være en fordel at kandidaten har kendskab til energiområdet og er vant til begå sig i det politiske miljø og beslutningsprocesser..

 

Personlige egenskaber

 • Personen skal have ledelsesbaggrund dvs. kunne skabe sammenhold og lede teamet til fortsat at varetage deres opgaver selvstændigt i samme ånd som i dag. Derudover skal viljen til at deltage i den daglige drift være til stede.

 • Det forventes, at den kommende direktør har stærke kommunikative evner samt er en troværdig formidler med personlig udstråling og integritet.

 • Direktøren er entreprenørtypen, en visionær person, som kan se muligheder i stedet for begrænsninger og bygge videre på andres idéer uden nødvendigvis selv at stå med ejerskabet. 

 • Personen skaber tillid og kan samarbejde og kommunikere med alle; om det er politikere, forskere eller industrien.

 • En selvkørende person der evner at arbejde struktureret og holde mange projekter i gang uden at miste fodfæste.  Personen skal arbejde struktureret med økonomi og med resultater for øje.

 • Kandidaten kan gennem naturlig autoritet og faglig dygtighed skabe respekt, tillid og troværdighed omkring sin person. Besidder god gennemslagskraft, er udadvendt, innovativ og overbevisende i sin kommunikations­form.

 • Kandidaten er målrettet, dygtig til at planlægge og organisere og er vedholdende og struktureret i sin arbejdsform.  Er handlingsorienteret, besidder et godt overblik og har en høj stress-tærskel, der gør vedkommende i stand til at håndtere pressede situationer ved at bevare roen og prioriteringsevnen.

 

 For yderligere oplysninger kontakt i fortrolighed partner Stig Andersen på tlf. 2834 6465

ANSØGNING ved at benytte linket Opret ansøgning oven over stillingen.