Executive Coaching

& Outplacement

Vores rådgivningsydelser er alle individuelt tilpassede og vore metoder er mangfoldige og situationstilpassede.

Individuel tilpasning – Konceptet DIT VALG

Flere af LOHFF Management Consultants A/S erfarne konsulenter har i årevis gennemført coaching- og outplacementforløb på toplederniveau i danske virksomheder og organisationer. Vi arbejder med et specialdesignet koncept kaldet DIT VALG. - Se brochurer på siden til forskellige målgrupper.

Vores rådgivningsydelser er alle individuelt tilpassede. Vi gennemfører aldrig en opgave uden et indledende interview, der afdækker behov og ønsker for den valgte proces.

Vores metoder er mangfoldige og situationstilpassede. Der anvendes konsulenter med en erhvervspsykologisk baggrund i de tilfælde det skønnes nødvendigt. Succesraten med henblik på genplacering er meget høj.

Efter et Executive Coaching- eller Outplacementforløb hos os, er der mange eksempler på, at kandidaterne har valgt nye karrieregange eller har søgt jobs de enten ikke troede fandtes eller ikke anede, at de ville blive særdeles glade for at have søgt og fået.

For erhvervsliv, offentligt ansatte eller folkevalgte

Vi kan naturligvis hjælpe med de almindeligt basale grundfærdigheder i forbindelse med at søge job, at udvikle sig i den nuværende stilling eller at skabe sig en helt ny karriere, men vores primære rådgivning handler om respondenten selv. Om dennes styrker, svagheder, potentiale, udviklingsmuligheder og samlede situation.
 
Med baggrund i vores mangeårige og store kontaktflade til det danske arbejdsmarked, er vi i stand til at give en kandidat:

  • Et professionelt rådgivningsforløb
  • En realistisk sparring om egne jobmuligheder
  • Et individuelt tilpasset forløb
  • Effektive jobsøgningsfærdigheder
  • Fornyet optimisme og effektiv tæt konsulentkontakt igennem hele den aftalte periode

 

  

Læs mere om DIT valg.

Klik på vores 2 brochurer.

Kontakt Preben Svendsen på tlf. 4044 1493 eller psv@lohff.dk og få en uforpligtende samtale om situationen og et tilbud på løsning af eller deltagelse i opgaven. Alternativt John Lohff på tlf. 20810130.