Rådgivning mod

forretningsmæssige

og politiske mål

Rådgivning mod forretningsmæssige- og politiske mål. Via lobbyisme påvirker vi de relevante beslutningstagere.

Lobbyisme


I Lohff Management Consultants A/S har vi igennem mange år beskæftiget os med ledelsesmæssig rådgivning. Det være sig i form af rådgivning vedrørende virksomhedens ledelsesmæssige set-up eller rådgivning med henblik på at opnå forretningsmæssige – eller politiske mål. I en lang række tilfælde råd på baggrund af decideret lobbyistarbejde.


Vi påvirker gennem kontakt med politikerne, embedsværket, top-beslutningstagere, gennem medierne, via centraladministrationen, foreninger eller andre relevante påvirknings- og indflydelsessfærer.

Tilbud


Vi har igennem flere år arbejdet sammen med kendte public affairs grupperinger, der består af lobbyister med dybdegående viden om beslutningsprocesser. Vi har sammen med dem et enestående netværk til ledende beslutningstagere, baseret på tætte relationer til politikere, erhvervsliv og topembedsmænd, både nationalt og internationalt.  


Hvor det er hensigtsmæssigt med hurtig og effektiv målopfyldelse inddrages kompetencer fra netværk i ind- og udland med specialviden indenfor særlige discipliner, brancher eller markeder. Typisk kan der opstå behov for, at tilføre viden indenfor særlige juridiske eller økonomiske discipliner eller detaljeret kendskab til specifikke sektorer eller markeder.

Giv et kald til John Lohff på 20810130 eller john@lohff.dk og få en uforpligtende samtale om situationen og et tilbud på løsning af eller deltagelse i opgaven.