Stillingsopslag

Opret ansøgning

Inden for Region Syddanmarks geografiske område

Adm. Direktør

Profil

Virksomheden                

Virksomheden er grundlagt officielt i 2015 og har siden hen udviklet det tekniske fundament sammen med en række personer og samarbejdspartnere. Der er på nuværende tidspunkt ikke tvivl om projektets bæredygtighed, hvorfor der skal ansættes en direktør, der kan bringe virksomheden ud på det kommercielle marked. Den fornødne kapital er stillet til rådighed af en solid finansiel partner, men det forventes, at andre interessenter også vil være med i projektet på et senere tidspunkt.

 

Jobbeskrivelse

Titel: Adm. Direktør

Refererer til: Bestyrelsen via formanden

Ansvarsområde:

Skal være den drivende kraft i udviklingen af virksomheden og dens økonomiske resultat. Herunder videreudviklingen af salget og af produktet. Markedspladsen er principielt hele verden, men der skal udarbejdes en grundig plan for de enkelte markeder (herunder prioritering af rækkefølge mm).

Nøgleopgaver:

Skal være igangsættende og udførende i analysen af totalprojektet/forretningen og dets enkelte dele. Herunder,

 • Analyse og verificering af kundegrundlaget i de primære markeder
 • Videreudvikle produktet og drive processen fremad fra det nuværende stade.
 • Videreudvikle samarbejdet med relevante Stake Holders
 • Føre indgående dialog med relevante interessenter i øvrigt
 • Verificering af indtægts- og investeringssiden.
 • Driftsomkostningernes størrelse.
 • Benchmarking i forhold til evt. lignende projekter.
 • Opfølgning på hvordan og i hvilket tempo produktion og salg etableres.
 • Foretage effektiv markedsovervågning.
 • Myndigheds- og politiske kontakter.
 • I samråd med rådgivere og bestyrelse kunne bringe projektet frem til endelig realisering og drift.

Personprofil

Privat domicil: Efter aftale men kan være i hele Danmark eller i nærområdet til Danmark.

Sprog: Velformulerende i skrift og tale hvis en dansker. Hertil engelsk på forhandlingsniveau. Det sidste tillige såfremt det er en udlænding.

Teoretisk uddannelse: Flere muligheder, men gerne en teknisk uddannelse kombineret med en kommerciel baggrund. Eller omvendt.

Faglig baggrund: Direktøren skal:

 • Have erfaring med produktion/produktionsanlæg, produktudvikling, logistik og salg.
 • Have erfaring med salg både direkte og indirekte til såvel den private sektor som halvoffentlige sektor
 • Være vant til at sætte mål og handle herefter
 • Kunne dokumentere salgs- og ledelsesresultater fra tidligere ansættelsesforhold.
 • Have stærk forretningsmæssig forståelse
 • Gerne have erfaring fra at arbejde i en mindre virksomhed, der skal vokse

Personlige egenskaber:

Skal være entreprenant, innovativ og selvkørende.

Direktøren skal endvidere kunne markere sig som en synlig leder, der på en naturlig måde kan placere sig som et respektfuldt midtpunkt inden for sit ansvarsområde efterhånden som forretningen udvikles.                 

Personen skal være en god dialogpartner med en direkte og ukompliceret kommunikationsstil og være god til tværorganisatorisk samarbejde på tværs af virksomheden og dens interessenter.                

Der vil blive lagt vægt på, at man kan arbejde ansvarsfuldt under frie forhold, hvilket også gælder m.h.t. forståelsens af projektets økonomi.

 

Yderligere oplysninger om denne spændende direktørstilling ved henvendelse til partner Preben Svendsen på tlf. 4044 1493 eller alternativt John Lohff på tlf. 2081 0130.

Vil du hjælpe os yderligere i processen vil vi bede dig om at indtaste dit cv ved hælp af linket "Opret ansøgning" placeret oven over denne stilling. Så kan vi tage en drøftelse over telefonen.