Stillingsopslag

Opret ansøgning

Østeuropa eller Asien

Operations Manager - Udstationering

Kan du lede og udvikle en organisation med mange forskellige kulturer og vil du gerne arbejde udenfor Danmark?

Vi søger 2 ambitiøse B2B Operations Manager til udstationering på vor kundes fabrikker i hhv. Kina og Østeuropa.

Virksomheden:

Vor klient er en større danskejet koncern med ca. 500 ansatte og med hovedsæde i den centrale del af Vestjylland. Koncernen råder over produktionsfaciliteter i Danmark, Kina og Østeuropa. Virksomheden er finansielt solid og har stor erfaring inden for projekt- og komponentleverancer til såvel meget store industriforetagender som kraftværkssektoren worldwide.

Baggrund:

Det er besluttet, at styrke væksten i koncernens produktionskapacitet gennem en decentralisering af operations management funktionen fra at være en global funktion, til at blive en væsentlig del af de enkelte fabrikkers ledelse.

Begge fabrikker er organiseret med en Operations del, der indeholder Produktion, Supply Chain og QHSE, der supporteres af de selvstændige funktionsområder Teknik og Finans (samt HR og Salg i Kina og supporteret fra DK i Østeuropa) og der er flere danske/skandinaviske medarbejdere udstationeret på begge fabrikker.

P.t. er der på hver fabrik beskæftiget ca. 180 medarbejdere. Heraf refererer ca. 160 af disse medarbejdere til dit ansvarsområde, fordelt på ca. 30 White Collar og ca. 130 Blue Collar. På begge fabrikker arbejdes der i flere skift.

Jobbeskrivelse (for begge stillinger):

Du vil få ansvaret for den samlede ledelse og udvikling af produktions-, kvalitets- og Supply Chain området, herunder:

 • Linjeansvar for produktionsledelse, produktionsteknik, indkøb, kvalitet, planlægning og disponering samt shipping og lager.
 • Udvikling af medarbejderne således at alle bidrager positivt - også i fremtiden.
 • Løbende forbedringer inden for bl.a. sikkerhed, kvalitet, leveringsservice, LEAN, produktivitet og kostreduktioner.

Begge stillinger refererer til koncernens COO der fysisk er placeret i Danmark.

Nøgleopgaver:

 • Udarbejde og gennemføre optimal produktionsstrategi samt fastlægge tilhørende budgetter.
 • Udarbejde og implementere strategier i form af handleplaner vedr. volumen og fleksibilitet i.h.t. input fra direktionen og den overordnede koncernstrategi.
 • Løbende udarbejde og følge op på handlingsplaner, bl.a. med udgangspunkt i aftalte forventninger og mål
 • Udarbejde de operationelle planer der sikrer levering til rette tid og i rette kvalitet.
 • Udvikle fabrik og systemer, der sikrer at den fremtidige vækst af fabrikkens produktion kan håndteres.
 • Sikre målopfyldelse og overholdelse af nøgletal hvad angår såvel fabrikkernes produktivitet som den samlede logistiks gennemførelse.
 • Opbygge og vedligeholde planlægnings- og effektiviseringssystemer samt sikre, at de nødvendige nøgletal er til stede.

Succes kriterier:

Koncernen er fokuseret på at arbejde med kontinuerlige forbedringer (continuos improvements) og ledelsen har sat følgende ledestjerner:

Nul ulykker/skader – nul fejl – levering som aftalt – bliv/forbliv konkurrencedygtig – lederskab/tage ansvar.

Der arbejdes med tavlestyring og målstyring der løbende tilpasses og korrigeres. Inden evt. ansættelse vil stillingernes mål og forbedringer blive gennemgået og debatteret.

Personprofil:

Sprog: Engelsk på forhandlingsniveau med god mundtlig og skriftlig fremstillingsevne.

Teoretisk uddannelse: Vi forventer, at du har en uddannelse som produktionsingeniør eller har anden relevant baggrund, gerne kombineret med en ledelsesmæssig overbygning.

Faglig baggrund: Vi forventer at du har +10 års ledelseserfaring fra en større B2B producerende virksomhed, indenfor automotive eller lignende industri og at du:

 • Er en god praktiker inden for det produktionsmæssige og planlægningsmæssige felt.
 • Er en kapacitet indenfor anvendelse af moderne principper for eliminering af spild i produktionen i form af VSM, OEE, 5S, DAM, TPM og evt. Kaizen.
 • Kan se og udvikle sammenhænge mellem systemer, processer og mennesker.

Personlige egenskaber:

Vi forventer, at du markerer dig som en synlig leder, der på en naturlig måde placerer dig som et respektfuldt midtpunkt i fabrikken. Du er en person der brænder for kontinuerlige forbedringer og du bevæger dig helt naturligt i det fysiske produktionsmiljø.

Som person er du kendetegnet ved at være:

 • Synlig leder, der leder gennem andre.
 • Åben og troværdig på alle niveauer.
 • Selvkørende og selvmotiverende.
 • Systematisk med det fulde helhedsorienterede overblik, men også med lysten og viljen til at arbejde med detaljerne.

Du er en ”voksen” person, der leder og udvikler fabrikken snarere gennem ”entrepreneurship” og naturlig autoritet end ved brug af formel myndighed.

Disse stillinger giver dig et job i en global virksomhed i vækst og med en flad organisation, hvor der ikke er langt fra beslutning til handling og hvor du får en høj grad af selvstændighed og frihed under ansvar. Du vil, med en proaktiv og høj faglig tilgang til denne opgave, blive en nøglemedarbejder og få stor betydning for virksomhedens samlede udvikling og resultat. Har du det rette potentiale og performer du i jobbet, rummer stillingen store personlige udviklings- og karrieremuligheder.

Løn og vilkår inkl. udstationeringsforsikring der dækker hospital, ulykke, fritid, indbo, rejse, etc for husstanden forhandles på et attraktivt niveau.

Fortrolig henvendelse og ansøgning

For yderligere oplysninger kontakt Partner Jan Abel Larsen på tlf. 2122 4866.

Ansøgning via linket ”Opret ansøgning” placeret oven over denne stilling.