Stillingsopslag

Opret ansøgning

Vestjylland

Rektor

VGT-Vestjysk Gymnasium Tarm

 

Om gymnasiet:

MISSION, VISION OG VÆRDIER

Juni 2019 har VGT’s bestyrelse vedtaget VGT’s mission, vision og værdier, som det ses herunder.

Mission

VGT tilbyder almengymnasiale uddannelser på et højt fagligt og pædagogisk niveau til hele det vestjyske lokalområde.

Vision

VGT vil være et gymnasium, der gennem mangfoldighed stimulerer, udfordrer og udvikler hver elev til at udfolde sit faglige og menneskelige potentiale.

Værdier

På VGT hviler vores arbejde med at uddanne eleverne på værdier om faglighed, fællesskab, nysgerrighed og respekt. Det betyder, at VGT skal være en faglig stærk og dynamisk uddannelsesinstitution, der gennem demokratisk inddragelse og gensidig respekt og interesse gør eleverne både studie- og livsparate.

Faglighed: Vi opbygger viden og udvikler kompetencer

VGT vil være et gymnasium, der gennem mangfoldighed stimulerer, udfordrer og udvikler hver elev til at udfolde sit faglige og menneskelige potentiale. På VGT hviler vores arbejde med at uddanne eleverne på værdier om faglighed, fællesskab, nysgerrighed og respekt. Det betyder, at VGT skal være en faglig stærk og dynamisk uddannelsesinstitution, der gennem demokratisk inddragelse og gensidig respekt og interesse gør eleverne både studie- og livsparate.

Fællesskab: Vi skaber en god skole sammen gennem samarbejde og respekt for hinanden

På VGT er fællesskabet den værdi, som danner rammen for, at skolen er et godt sted at lære og et godt sted at være. Vi værner om de traditioner, som vi gennem vores lange historie har opbygget, og sammen skaber vi nye traditioner med udgangspunkt i den virkelighed, vi ønsker at skabe nu og i fremtiden. Vi værner om fællesskabet som en ramme, hvor der er respekt for andre. I vores fællesskab er der plads til, at individet kan udfolde sig i og uden for undervisningen, og der er plads til samarbejde og gensidig læring. Respekten er fundamentet for fagligheden, fordybelsen, fællesskabet og nysgerrigheden og udmøntes i tolerance og rummelighed.

Nysgerrighed: Vi opdager verden sammen

På VGT er nysgerrigheden den værdi, der driver vores arbejde fremad og giver os inspiration til kreativitet, fornyelse og udvikling. Nysgerrigheden er også lysten til og glæden ved at møde og opsøge nye udfordringer. Vores nysgerrighed er med til at gøre skolen til et dynamisk og innovativt læringsmiljø, hvor eleverne udvikler sin nysgerrighed i forhold til verden både globalt og lokalt.

Respekt: Vi anerkender hinandens værdier og synspunkter

På VGT er respekten den værdi, der præger vores måde at forholde os til hinanden, vores omgivelser og vores opgaver på. Respekten er fundamentet for fagligheden, fællesskabet og nysgerrigheden og udmøntes i tolerance og rummelighed. I respekten ligger også bestræbelsen på, at alle føler medejerskab for de mål og visioner, som vi arbejder frem imod.

For nærmere information: www.vgt.dk

 

Jobbeskrivelse

Titel: Rektor

Refererer til: Bestyrelsen via formanden

Ansvarsområde

Du skal være den drivende kraft i udviklingen af VGT og dermed være overordnet ansvarlig for den pædagogiske, faglige, administrative og økonomiske drift. Du skal være drivkraften og garanten for, at gymnasiets værdier implementeres og videreudvikles.

Nøgleopgaver

På Vestjysk Gymnasium får du en bred og spændende rolle, hvor du skal anvende en bred vifte af kompetencer inden for kommunikation, ledelse og pædagogik for at lykkes i jobbet. Gymnasiet er i en god udvikling, men selvfølgelig udfordret på økonomien som alle andre uddannelsesinstitutioner. Det betyder, at du skal kunne styre skolen godt igennem i forhold til rammebetingelser, antal elever samt hele medarbejderstaben mm.

I alt er er der ca. 400 elever, 43 lærere samt 12 tekniske medarbejdere.

Som rektor har man samtidig en rolle at spille i forhold til lokalområdet Tarm og Skjern, idet gymnasiet er en vigtig uddannelsesinstitution i området. En position der skal fastholdes og gerne udbygges de kommende år.

 

Personprofil

Privat domicil

Skal være i køreafstand fra Tarm, hvilket realistisk vil sige maksimum 45 minutter. Det optimale vil dog være bopæl i lokalområdet for at kunne skabe den tætteste kontakt til nærmiljøet

Sprog           

Velformulerende i dansk både skrift og tale. Hertil engelsk på forhandlingsniveau og gerne endnu et hovedsprog.

Teoretisk uddannelse

Kandidatniveau eller tilsvarende og gerne overbygning med f.eks. en master i ledelse

Faglig baggrund

Rektor skal:

  • have undervisningserfaring på gymnasieniveau
  • ledelseserfaring (gerne fra gymnasieverden)
  • være vant til at lede forskellige typer af medarbejdergrupper
  • være vant til at ”sælge” sig selv og sin institution over for flere interessegrupper
  • have erfaring med udvikling af strategier inden for undervisningsverden                                         

Personlige egenskaber

Den nye rektor skal både være en stærk kommunikator (internt og eksternt) og en god leder, der giver plads til en dygtig og meget engageret medarbejderstab.

Du skal være i stand til at inspirere og begejstre elever såvel som personale.

Der søges en rektor der har fokus på, at skolen forbliver en spændende og god arbejdsplads for alle medarbejdere. Samtidig må du gerne smitte med godt humør og en fleksibel tankegang både over for elever og medarbejdere. Det betyder at input fra alle behandles med interesse og respekt.

Der skal udvises respekt for hvor gymnasiet står i dag og bygges videre på dette fundament på en samlende facon. Men samtidig skal vedkommende ikke være bange for at gå forrest, når det er nødvendigt.

 

Øvrigt

For yderligere oplysninger kontakt konstitueret rektor John Frederiksen tlf. 2992 9648 eller konsulenterne Jan Abel Larsen på tlf. 21224866/Preben Svendsen på tlf. 40441493.

Ansøgning via linket Opret ansøgning placeret oven over denne stilling

Ansøgningsfrist lørdag den 25. april kl. 12.00. Tiltrædelse den 1. august.