Stillingsopslag

Opret ansøgning

Als

Forstander

Resumé af Skolens historie:               

Efterskolen Epos blev grundlagt i august 2014 på initiativ af skolens første forstander, Mathias Granum, og hans partner, Alea Moreno. Ideen var at etablere en efterskole, hvor leg, spil og simulationer/rollespil var en aktiv del af den faglige undervisning. Tanken var desuden at etablere et trygt og anerkendende miljø, hvor unge tør være sig selv - og tør prøve sig selv af i nye roller. 

Udviklingen i uddrag:

Februar 2015: Lærerne ansættes, og skolen påbegynder arbejdet med at udvikle læringsrollespil til det første år.

9. August 2015: Åbningsdagen. Epos starter med 67 elever til de 70 sengepladser.

Oktober 2015: Årgang 1 evaluerede deres første måneder på Epos.

P.t. er der 62 elever og godt en snes ansatte. Elevtallet er for tiden voksende, og skolen har fuldt hus (72 elever) til den kommende årgang.

Læs om hele efterskolens tilblivelse, fysiske rammer og meget mere på www.efterskolen-Epos.dk

Forstanderen har reference til bestyrelsen for Efterskolen Epos. I dagligdagen formanden Mikkel Rode.

 

Stillingsbeskrivelse

Ansvarsområde: Det overordnede ledelsesmæssige ansvar for Efterskolen Epos. Herunder skolens økonomiske resultat.

Yderligere: Med et nuværende medarbejdertal på godt 20 skal forstanderen stå i spidsen for at vedligeholde og udbygge skolens forretningsgrundlag. 

Forstanderen skal:

  • Fastholde og videreudvikle Efterskolen Epos position som en kendt, respekteret, kulturbærende og innovativ skole inden for sit felt i Danmark.
  • Bidrage aktivt i udviklingen og implementeringen af skolens vision, mission og værdier.
  • I tæt samarbejde med medarbejderne proaktivt, gennemføre diverse tiltag som: fastlæggelse af forældre/skole samarbejde, motivation af medarbejderne samt udarbejde budgetter og handlingsplaner.
  • Være ansvarlig for udvikling og igangsættelse af nye tiltag inden for læring med fokus på ”Leg til læring” og herunder en fortsat satsning på skolens 5 lærings temaer.
  • Være tæt sparringspartner med bestyrelse og lærere samt fastholde et højt engagement hos alle medarbejdere og elever.
  • Forstanderen har ingen undervisningspligt, men er et naturligt samlingspunkt i forbindelse med morgensamlinger og andre begivenheder.

Personprofil

Bopæl for forstanderen: Sønderborg Kommune.

Fremmedsprog: Dansk og engelsk.

Teoretisk uddannelse: Uddannet inden for skole/læringsmiljøet/efterskoleverdenen suppleret med en lederuddannelse eller erfaring med ledelse.

 

Faglige/personlige egenskaber:

Personen har med succes haft lærerstillinger. Det er endvidere vigtigt, at personen har arbejdet med forandringsprocesser i en lignende stilling og har erhvervet god forståelse for at sikre ledelses- og personalemæssig motivation og engagement.

Forstanderen, der skal være en kreativ, udviklingsorienteret person, forventes at være vedholdende og god til at kommunikere på alle niveauer både internt og eksternt.

Den kommende forstander skal være en samlende figur, men skal også kunne lide at deltage aktivt i bestræbelserne på at ”sælge” skolen til forældre og samfundet i almindelighed.

Skal have en personlig arbejdsform, hvor systematik, struktur og fokus på det væsentlige, er udprægede egenskaber, baseret på høje krav til sig selv og andre.

Skal kunne fungere optimalt i stressede situationer uden at miste overblik og kontrol over situationen.

Personen skal være en udadvendt og kompetent social teamplayer, der helt naturligt vil bære Efterskolen EPOS grundlæggende værdier.

Personen skal være involverende og nysgerrig, og have blik for at skolen skal skabe gode vilkår for såvel specialklasse elever som inklusionselever. Disse udgør p.t. ca. 40% af elevgrundlaget.

 

Sammenfatning:

Det forventes, at den kommende forstander er en person, der på en naturlig og respekteret måde evner at placere sig som et synligt samlende midtpunkt i organisationen.

Forstanderen forventes at være en veluddannet og velbegavet personlighed med et bredt erfaringsgrundlag. Skal være et grundlæggende positivt, empatisk og humoristisk menneske, der hviler i sig selv.

Forstanderen har ideelt set haft ”lignende opgaver”, har opnået gode resultater og har sin seneste erfaring fra en stilling med personaleansvar.

 

Øvrigt

For yderligere oplysninger om stillingen kontakt i fortrolighed partner, konsulent Preben Svendsen på tlf. 40441493.

Spørgsmål i øvrigt om skolen og forholdene kan rettes til skolens konstituerede forstander fra august Tue Thinggaard tlf. 50304181 , forstander og grundlægger Mathias Granum tlf. 50545467 eller bestyrelsesformanden Mikkel Rode tlf. 26220042.

Ansøgning

Ved at anvende linket Opret ansøgning placeret oven over denne stilling. Ansøgningsfrist den 15. august 2020.