Direktør-

og

Lederbank

Kandidaterne i vores Direktør- og Lederbank indgår som en del af søgegrundlaget i forbindelse med løsning af Executive Search opgaver.

Optagelse i Direktør- og Lederbanken

Hvad gør kandidater, der ønsker optagelse i Direktør- og Lederbanken?

Du logger dig på og indtaster dine data i anviste skema samt vedhæfter dit CV. 
Du kan til enhver tid gå ind og rette eller supplere dine egne data ved hjælp af den returmail, vi sender til dig.

Hvad gør firmaet Lohff ?

Vi sender dig umiddelbart en returmail som kvittering for modtagelsen af dine data. Herefter gennemlæser vi CV’et og vurderer, om det er relevant i forhold til aktuelle stillingsbesættelser og/eller om det er relevant at gemme i Direktør- og Lederbanken i relation til vores målgruppe. Er dine data ikke relevante, vil du snarest muligt blive orienteret herom.

Sikkerhed og ansvar

Alle kandidatoplysninger er fortrolige og kun tilgængelige for rekrutteringskonsulenter i Lohff. Personoplysninger eller CV’er udleveres kun til en kunde efter forudgående accept fra kandidaten. Vi opbevarer ikke CV´er og oplysninger fra kandidater, der ikke selv har bedt os om at opbevare deres data. Dine data vil ligge i banken i 1 år, hvorefter de slettes. En kandidat kan naturligvis til enhver tid få slettet sine data i vores Direktør- og Lederbank.

Lohff prioriterer sikkerheden og beskyttelsen af den enkelte kandidats data højt. Dog skal det understreges, at vi fralægger os ethvert ansvar for datamisbrug, hacker-indtrængning, uforudsete dataoverførsler, fejlsending eller andet unøjagtigt i relation til standard. Det er endvidere kandidatens eget ansvar at indlægge data korrekt samt rette og vedligeholde data.

Hvordan kontaktes kandidater ?

Når et CV er aktuelt i relation til en given stilling, kontakter vi kandidaten telefonisk. Vi kontakter altid kandidaten diskret og professionelt. Den første kontakt vil typisk være et telefoninterview, der afgør om kandidaten er relevant for indkaldelse til et første interview. Hører en kandidat ikke fra os i lang tid, er det ikke fordi kandidaten er glemt. Kandidaten kan nemt have været til intern diskussion på mange stillinger uden at vide det. Konkurrencen om de attraktive stillinger er meget hård i disse år, og vi ønsker i respekt for såvel kandidaternes tid og forventninger kun at kontakte dem, når det er relevant.

Kandidaterne i vores Direktør- og Lederbank indgår som en del af søgegrundlaget i forbindelse med løsning af Executive Search opgaver.
Vi er godkendt af Datatilsynet. Executive Search opgaverne omfatter typisk rekruttering af:

• Bestyrelsesmedlemmer
• Direktører
• Funktionschefer
• Specialister