Opslag

Opret ansøgning

Aarhus

Økonomi- og Udlejningschef

Resumé af Boligkontoret                   

Boligkontoret Århus er en udviklingsorienteret almen boligorganisation med knap 6.000 boliger i Århus og nærmeste omegn. Over de næste år opføres yderligere godt 500 nye attraktive boliger i Århus med fokus på bæredygtighed, fællesskab og markant arkitektur.

Boligkontoret Århus har et stærkt fokus på bæredygtighed, klima og energi i tæt samarbejde med bl.a. Aarhus Kommune. Boligkontoret Århus er blandt landets mest digitale ejendomsadministrationer og arbejder på tværs af hele organisationen med effektivisering og innovation. 

Der beskæftiges 100 dygtige og initiativrige medarbejdere, heraf 30 administrativt, og Boligkontoret Århus har i en årrække været på listen over ”Danmarks Bedste Arbejdspladser”. Et stærkt hold, som tror på at samarbejde, ansvar og tillid skaber gode jobs og glade beboere.

Se yderligere på www.bk-aarhus.dk

 

Stillingsbeskrivelse

Titel: Økonomi- og udlejningschef

Ansvarsområde: Økonomi- og udlejningschefen er leder af Økonomiafdelingen med i alt fem medarbejdere.

Derudover har økonomi- og udlejningschefen overordnet ansvar for de syv medarbejdere i Udlejningsafdelingen, der i det daglige er en selvstændig enhed, hvor alle arbejdsprocesser varetages af en faglig koordinator.

 

Økonomiafdelingen varetager bl.a.

 • kreditor- og debitorstyring, husleje, flytteafregning,
 • forbrugsafregning, løn, budget og regnskab,
 • rapportering, finansiering, kapitalforvaltning,
 • likviditetsstyring og controlling af byggesager

Udlejningsfunktionen varetager bl.a.

 • ventelistehåndtering, udlejning,
 • lejekontrakter, opsigelser, fremleje,
 • reception samt rådgivning og kundebetjening pr. mail, telefon og ved fysisk fremmøde.

Af dig selv forventer vi ud over ledelse af området bl.a.

 • Økonomi:
 • Rapportering og præsentation til organisationsbestyrelse og chefgruppe
 • Fremlæggelse af regnskab og budget på det årlige repræsentantskabsmøde
 • Fremlæggelse på afdelingsmøder
 • Forhandlinger med Landsbyggefonden
 • Udarbejdelse af budget og regnskab for et vist antal afdelinger
 • Økonomistyring på et antal byggesager og helhedsplaner
 • Udlejning:
 • Forhandling med Århus Kommune, Tilsynet, om fx udlejningsaftaler
 • Deltagelse i ERFA møder i AARHUSbolig
 • For begge afdelinger:
 • Dialog med ansøgere og beboere, der forudsætter ledelsens stillingtagen til en problemstilling

 

Personprofil                    

Bopæl: I køreafstand fra Århus

Fremmedsprog: Engelsk i skrift og tale

Teoretisk uddannelse: Højere akademisk uddannelse, som f.eks. cand.merc., cand.oecon., alternativt HD i regnskab eller tilsvarende driftsøkonomisk uddannelse

 

Faglige/personlige egenskaber

Vi søger en person med økonomifaglig baggrund, god økonomiindsigt og stærke analytiske evner.

 • Økonomi- og udlejningschefen har både lederevner og -erfaring,
 • er nærværende, struktureret og stabil,
 • empatisk og lyttende og kan samle og inddrage de kompetente medarbejdere i afdelingen.

Desuden en person,

 • der har gode formidlingsevner,
 • kan træffe effektive beslutninger og kunne afslutte
 • skabe samarbejde både i og ud af afdelingen og løse hverdagens små konflikter med respekt,
 • god kommunikation med humor og et ”servicegen”.

Vi søger en chef der er struktureret, har overblik, er lærenem og som formår at samle trådene og følge opgaver og projekter til dørs – og tag aktivt del i opgaveløsningen.

Vi søger en person, der kan trives i og bidrage til en organisation, der til stadighed digitaliserer store dele af sine processer både internt og overfor sine kunder.

Kendskab til almene boligorganisationer, fast ejendom, udlejningsvirksomhed etc. vil være en fordel, men ikke et krav.

 

ANSØGNING og henvendelse

Kontakt i fortrolighed partner Preben Svendsen på tlf. 4044 1493 for yderligere oplysninger. Ansøgning via linket Opret ansøgning placeret oven over denne stilling.