Opslag

Opret ansøgning

Hvide Sande

Driftsleder

Resumé af virksomheden


Vinder af Fjernvarmeprisen i 2020

Selskabet var nomineret for siden 2014 at have implementeret en række tiltag, der alle bidrager til den grønne omstilling og dermed har sænket CO2-udslippet med 97 procent.

- Det er vi utroligt glade for og stolte af. Det er et skulderklap og en anerkendelse af, at det vi har gjort, er et skridt i den rigtige retning for den grønne omstilling, siger driftsleder Martin Halkjær Kristensen.

Hvide Sande Fjernvarme supplerer sit solvarmeanlæg med et varmepumpeanlæg og en elkedel. Varmepumpen og elkedlen får grøn strøm fra fjernvarmeselskabets egne tre vindmøller, der står ved havnen i byen. Det betyder alt sammen, at Hvide Sande Fjernvarmes CO2-udledning nu er nede på blot 280 ton om året. Samtidig har selskabet kunnet sænke priserne til glæde for forbrugerne.

Vinderne af Fjernvarmeprisen 2020 får rosende ord med på vejen fra Dansk Fjernvarmes formand, Jesper Frost Rasmussen:

- Det er fuldt fortjent at Hvide Sande modtager Fjernvarmeprisen 2020. De har gjort et imponerende stykke arbejde med den grønne omstilling, og deres arbejde er inspiration til, hvordan den danske fjernvarme kan hjælpe med at sænke vores CO2-udslip, lyder det fra Jesper Frost Rasmussen.
I videoen kan man se og høre hvad der ligger til grund for at være nomineret til Fjernvarmeprisen 2020.

Link til video om nomineringen


På kort og længere sigt skal der bl.a. træffes beslutning om

  • Udbygning af anlægget i takt med tilslutning af flere end de 1600 forbrugere
  • Udnyttelse af fremtidens vedvarende energikilder f.eks. brint som element til en Power-to- X løsning
  • Undersøge og konvertere luft til vand varmepumper til vand til vand varmepumper ved udnyttelse af havvand.


Jobbeskrivelse

Titel: Driftsleder

Refererer til: Bestyrelsen

Ansvarsområde:
Driftslederen har, under ansvar over for bestyrelsen, den daglige ledelse af selskabets samlede virksomhed og er over for bestyrelsen ansvarlig for, at selskabets drift foregår i overensstemmelse med den af bestyrelsen, fastsatte forretningsorden samt selskabets vedtægter og lovgivningen.

Dispositioner som - selskabets virksomhed og størrelse taget i betragtning - er af usædvanlig art eller størrelse, kræver bestyrelsens godkendelse.

Nøgleopgaver             

  • Daglig ledelse af medarbejderne
  • Optimering af driften på værket og forsyningsnettet
  • Deltagelse i vagtordning
  • Planlægning af fjernvarme til nye forsyningsområder herunder konvertering af bolig- og industriområder til fjernvarme.
  • Fastholde og udbygge forbrugernes tillid til værket gennem en konkurrencedygtig varmepris, sikre en høj forsyningssikkerhed og service over for forbrugerne
  • Sikre effektive og rationelle forretningsgange for medarbejderne og drift af værkets anlæg, ledningsnet samt planlægge og gennemføre fremtidige kapacitetsudvidelser mv.
  • Økonomisk ansvarlig for værkets drift over for bestyrelsen samt indberetning og betaling af diverse afgifter mv.
  • Udarbejdelse af planer for og gennemførsel af nødvendige reparationer på værket og udskiftninger på ledningsnettet.
  • Deltagelse i bestyrelsesmøder som sparringspartner for bestyrelsen.
  • Repræsentere værket over for samarbejdspartnere mv. sammen med værkets formand.

Antal medarbejdere: 3


Personprofil

Bopæl nu eller senere: Hvide Sande

Fremmedsprog: Engelsk

Faglig baggrund:

Kandidaten har en teknisk baggrund med kendskab til energisektoren.

Det vil være en fordel, på kandidaten har overordnet økonomisk og juridisk indsigt.

Erfaring med personaleledelse:

Kandidaten skal have forståelse for den kommunale beslutningsproces og de særlige krav som tæt og godt samarbejde med bestyrelse og offentlige virksomheder stiller.

Teoretisk baggrund:       

Kandidaten er uddannet maskinmester eller tilsvarende teknisk baggrund.


Personlige egenskaber
 

  • Kandidaten er fleksibel i sin tankegang, har humor og kan gennem motivation og involvering skabe et samarbejde på tværs i organisationen. Kandidaten har sympatisk personlighed, er loyal og hensynsfuld over for andre mennesker.
  • Kandidaten har analytiske evner, er god til lytte, informere og inddrage sine medarbejdere i beslutningerne. Kandidaten har en god forretningsforståelse, forhandlingsvant og har godt købmandsskab.
  • Kandidaten kan gennem naturlig autoritet og faglig dygtighed skabe respekt, tillid og troværdighed omkring sin person. Besidder god gennemslagskraft, er punktlig, innovative og overbevisende i sin kommunikationsform.
  • Kandidaten er målrettet, dygtig til at planlægge og organisere og er vedholdende og struktureret i sin arbejdsform. Er handlingsorienteret, besidder et godt overblik og har en høj stress-tærskel, der gør vedkommende i stand til at håndtere pressede situationer ved at bevare roen og prioriteringsevnen.
  • Kandidaten er kvalitetsbevidst og kundeorienteret og i stand til at overholde aftaler og accepterer deadlines.


Ansøgning

Kontakt i fortrolighed partner Stig Andersen på tlf. 28346465.
Ansøgning ved at benytte linket Opret ansøgning placeret øverst på denne side.