Opslag

Opslaget ikke længere aktivt

Kolding

Projektchef

Virksomheden skriver om sig selv

DFP står for Dansk Fjernvarmes Projektselskab, og så enkelt er det: Vi har til formål at beskæftige os med projekter udelukkende for fjernvarmeværkerne, og det har vi gjort siden 1990.

Organisatorisk adskiller vi os fra andre rådgivende ingeniørvirksomheder, idet vi er et andelsselskab - 100 % ejet af varmeværkerne. I sit udgangspunkt var DFP svaret på de små og mellemstore varmeværkers behov for en sparringspartner i øjenhøjde, og det er vi stadig: Fjernvarmeværkernes problemstillinger er vores problemstillinger. Samtidig sikrer vi den fjernvarmefaglige indsigt, som værkerne ikke må gå på kompromis med.

Siden 1990 er selskabet vokset, så vi i dag tæller 18 fastansatte medarbejdere. Det giver os en større fleksibilitet og bredde i vores ydelser. Men vi er stadig ikke for store til at give selv de mindste projekter stor opmærksomhed.

Vi arbejder i et uhøjtideligt arbejdsmiljø sammen med ca. 100 kolleger i Fjernvarmens Hus, hvor vi har en god kantineordning, idræts- og kunstforeninger, velfærdsordning og naturligvis sundhedsforsikring og pensionsordning.

Se yderligere om DFP på www.dfp.dk

 

Jobbeskrivelse

Refererer til direktøren

Ansvarsområde

Medarbejderen indgår som projektchef til løsning af DFP’s løbende projektportefølje, og skal beskæftige sig med alle de relevante energi- og fjernvarmetekniske spørgsmål, der arbejdes med i selskabet.

Arbejdsopgaverne kan overordnet beskrives som rådgivning og udvikling vedrørende alle forhold til fremme af optimale fjernvarmesystemer såsom:

  • Transmissionssystemer og distributionsanlæg
  • Kundeinstallationer og kundekomfort
  • Myndighedsrelationer og -krav
  • Udbud og kontrahering med leverandører, entreprenører m.fl.

Andre opgaver og ændringer i ovenstående vil forekomme løbende.

Mere specifikt vil arbejdsopgaverne blandt andet bestå i projektledelse, udbudsudarbejdelse, kontraktindgåelse og byggestyring af projekter

Specifikt:

DFP har fået en række opgaver med udbud af ledningsnet samt byggeledelse i byggefasen, som sammen med udsigt til yderlige opgaver gør, at DFP ønsker at udvide antallet af medarbejder med disse kompetencer.

Antal medarbejdere i virksomheden er 20

 

Personprofil

Bopæl: Fornuftig køreafstand fra Kolding. Det forventes, at du kan komme på kontoret flere dage om ugen.

Teoretisk uddannelse:   

Relevant teknisk baggrund, ingeniør, maskinmester eller lignende.

Faglig baggrund: Minimum 5 års erfaring som ingeniør, eventuelt som projektleder.

Du må meget gerne have erfaring inden for fjernvarmerådgivning. Den væsentligste kvalifikation er dog, at du har stor lyst og interesse i at arbejde med fjernvarmeprojekter.

 

Personlige egenskaber

Kandidaten er udadvendt og kontaktskabende. Kandidaten er resultatorienteret, har blik for kundens behov og vant til at kommunikere både internt og eksternt.

Kandidaten skal være en god dialogpartner med en direkte og ukompliceret kommunikationsform og være god til tværorganisatorisk samarbejde.

Kandidaten er dygtig til at planlægge og organisere og er vedholdende og struktureret i sin arbejdsform.

Kandidaten er handlingsorienteret, besidder et godt overblik og har en høj stresstærskel, der gør ham/hende i stand til at håndtere pressede situationer ved at bevare roen og prioriteringsevnen.

Analytisk med god forretningsforståelse med omhyggelighed og detalje, men også evne at have overblik.

Kvalitetsbevidst, kundeorienteret, skal overholde aftaler og deadlines.

En person, der er fleksibel i sin tankegang og dermed kan skabe et samarbejde på tværs i organisationen. En sympatisk og loyal personlighed, der har respekt for andre mennesker.

 

Ansøgning

For yderligere oplysninger kontakt i fortrolighed partner Stig Andersen på tlf. 28346465.

Ansøgning ved at benytte linket "Opret ansøgning" placeret oven over denne stilling.