Opslag

Opslaget ikke længere aktivt

Gentofte Gladsaxe

Energirådgiver

Resumé af virksomheden

Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S er et serviceselskab ejet af Gentofte Kommune og Gladsaxe Kommune. Selskabet er stiftet den 1. april 2018.

Der er tale om et serviceselskab, der udfører opgaver for de to kommuner vedrørende planlægning og udbygning samt levering af fjernvarme til borgere og virksomheder.

Ejerskabet til fjernvarmenettene ligger i de respektive kommuner, som er dem, der godkender takster, træffer beslutning om eventuel udvidelse af fjernvarmeområderne mv.

GGFs forretningsområde dækker administration, drift og projekt, og er organiseret i seks teams med hver sit ansvarsområde. Driftschefen har ansvaret for de tre driftsteams CTR, Net & Kunder samt Teknisk Rådgivning.

Der er samlet set 45 medarbejdere i organisationen, og der er tale om et godt mix af folk med stor erfaring inden for fjernvarme og medarbejdere med andre kompetencer.

Målet for GGF er at være på forkant med udvikling, viden, arbejdsmetoder og teknologier. Samtidig skal der fokuseres på en sikker og effektiv drift og en langsigtet prispolitik, der sikrer, at kunderne får en så lav samlet varmepris som muligt. Selskabet skal endvidere bidrage til udviklingen i sektoren og hermed til vækst og grøn omstilling.

 

Fremtiden

Begge kommuner arbejder ambitiøst med udbygningsplaner i flere faser og har oplevet en stor interesse fra borgerne for at konvertere til fjernvarme. Tilslutning i de senest udbyggede områder ligger tæt på 90%, og p.t. står vi overfor at skulle tilbyde op mod 10.000 ejendomme fjernvarme i de kommende 5-7 år.

Det stiller stadig større krav til vores distributionsnet og varmekapaciteten i hele hovedstadsområdet, hvor vi aktivt påvirker udviklingen af fjernvarmen gennem vores samarbejde med CTR.

Udvidelsen af fjernvarmenettet betyder en forventet fordobling af kundeantallet i GGF. Det stiller store krav til driftsorganisationen, fordi vi ikke kun varetager varmedistribution, men også ejer og servicerer en stadig større mængde units ude hos kunderne. Det drejer sig både om units i private husholdninger, hos store virksomheder og i offentlige bygninger.

Den store kundetilgang betyder også nye spændende udviklingsopgaver inden for både kundebetjening og varmedistribution. Det vil kræve strategisk og ledelsesmæssigt overblik samt indsigt i den daglige drift. Du vil også få mulighed for at præge udviklingen af nye varmeløsninger (f.eks. shuntløsninger og lavtemperaturområder, elkedler, varmelagring, fjernkøling, geotermi, overskudsvarme), der også er på dagsordenen både i kommunerne, hos CTR og i andre samarbejdsfora.

 

Jobbeskrivelse

Refererer til Driftschefen

Driftsafdelingens strategiske mål:

Teknisk rådgivnings mål er at være et selvkørende team, der formår at levere solid teknisk rådgivning, som er funderet i data og erfaring.

Ved hjælp af din erfaring og fysiske møder at få konverteret flest mulige erhvervskunder, når det er gavnligt både for kunden og GGF.

Du skal bistå med at tage ansvar for udformning af tekniske bestemmelser, leveringsbestemmelser, takstblad og notater.

Ansvarsområde:

Du indgår i afdelingen sammen med 2 erfarne og kompetente driftsledere, 23 dygtige og engagerede driftsmedarbejdere samt et tæt samspil med GGFs øvrige ca. 20 medarbejdere.

Du bliver en del af en veldrevet organisation med gode arbejdsforhold, en uformel omgangstone samt hjælpsomme og engagerede kolleger.

Nøgleopgaver              

  • Rådgive erhvervskunder om konvertering til fjernvarme
  • Intern teknisk rådgivning af andre teams i GGF, f.eks. dimensionering af anlæg
  • Teknisk gennemgang af varmecentraler
  • Fejlfinding på større kunders fjernvarmeanlæg
  • Indgå i teknisk dialog med kunderne
  • Dokumentation af udført arbejde
  • Hjemtagning af målerdata
  • Indsamle og opstille data til brug for prognoser, takstberegning og beslutningsprocesser i GGF og kommuner.

Der vil være god mulighed for sparring på tværs af faggrupper og selv planlægge dine arbejdsopgaver. Du bliver en del af et specialistteam, der står til rådighed for resten af organisationen ved tekniske spørgsmål. Du vil opleve, at du som specialist hurtigt bliver den, man spørger til råds om dine områder.

 

Personprofil

Bopæl: I acceptabel køre afstand

Sprog: Dansk og Engelsk

Faglig baggrund:

Du er vant til at kommunikere med interne og eksterne samarbejdspartnere.

Du er god til at analysere og kvalificere data og er vant til at arbejde i Excel.

Det er en fordel, hvis du har erfaring fra energi- eller installationsbranchen.

Teoretisk baggrund:

Du har en teknisk uddannelse som VVS’er, elektriker, maskinmester, energiteknolog eller lign.

Du har flair for IT, som anvendes til mange forskellige systemer.

Vi tilbyder:

Du bliver en del af et team med en engageret og samvitighedsfuld tilgang til de mange forskelligartede opgaver.

Du bliver en del af team, hvor vi hjæper hinanden og er parate til at give en hånd med, når det kniber.

Du har mulighed for at bidrage til den grønne omstilling i kommunerne.

Du får en uddannelse i områder, du ikke har stiftet bekendtskab med endnu.

Personlige egenskaber:

Du samarbejder opsøgende og konstruktivt med kolleger.

Du kan bevare overblikket og baserer problemlæsninger på data, kendsgerninger og vedtagne procedurer.

Du kan varetage mange opgaver på en gang og prioriterer løbende.

Du har en struktureret tilgang til arbejdet og følger op på opgaverne.

Du er god til at hjælpe med at dække ind for kolleger i travle perioder og ferier.

 

Ansøgning og henvendelse

Du kan i fortrolighed indhente oplysninger om stillingen hos partner Stig Andersen på tlf. 28346465.

Ansøgning ved at benytte linket ”Opret ansøgning” placeret oven over denne stilling.