Opslag

Opret ansøgning

Østjylland

Administrationsleder

Selskabet hører til blandt de største inden for segmentet. Det er et velkonsolideret og stærkt selskab med afdelinger forskellige steder i Danmark.

 

Ansvarsområde          

Ansvarlig teamleder for medarbejderne i bogholderiet samt for de administrative opgaver i virksomheden.

Bred kontaktflade i organisationen. Hands on.

Effektiviserer, systematiserer og strukturerer og sikrer at deadlines overholdes.

 

Nøgleopgaver              

 • Controlling generelt og specifikt på projekter med bl.a. opfølgning ift. projektadministration samt udarbejdelse af materiale til ledergruppen
 • Planlægning, styring og opfølgning på virksomhedens månedsafslutninger, herunder alle afstemninger, indberetninger, ind- og udbetalinger.
 • Styring af garantier
 • Forsikringer
 • Bogføring generelt.
 • Indhente forslag til månedlige og periodevise fakturering af sager samt følge op på betalinger.
 • Debitorbogholderi og -procedurer, herunder inkasso
 • Bankoverførsler incl. indbetaling af pension og skat
 • Udarbejdelse og administration af ansættelseskontrakter, jobopslag, jobbeskrivelser.
 • Overordnet administration og styring af MUS samtaler
 • Ansvarlig for udvikling af administrative IT-systemer og processer. Herunder udvikling og effektivisering af rutiner, processer og arbejdsgange i afdelingen såvel som i produktionen
 • Sagsadministration: fakturering af A/C, ekstraarbejde og indeksreguleringer. Sikre effektiv betalingsopfølgning og rapportering af tilgodehavender
 • Garantistillelser 

Antal medarbejdere er 3-4 personer

 

Personprofil                  

Domicil: Efter nærmere aftale men i køreafstand fra midt Østjylland (maksimum 45 minutters kørsel).

Sprog: Gode danskkundskaber både mundtligt og skriftligt. Gerne godt kendskab til engelsk i skrift og tale.

Teoretisk uddannelse: Der forventes en økonomisk uddannelse og nogle års erfaring indenfor administration, bogholderi, regnskab og revision. Gerne suppleret med en overbygning, men ikke et krav.

Faglig baggrund: Vedkommende har nogle års erfaring med bogholderi og teamledelse i en projektorienteret virksomhed.

Forståelse for de administrative processer og digitalisering er afgørende.

Vedkommende har god økonomisk forståelse, så der kan sparres med økonomichefen og den øvrige ledelse om at udfordre og udvikle det nuværende set up.

Personlige egenskaber: Det er vigtigt, at kandidaten er en naturlig leder, der vil udvikle sig selv og administrationen.

Overholdelse af deadlines og aftaler er helt afgørende for en funktion som denne.

Personen skal have gode skriftlige og mundtlige kommunikationsevner, ligesom kandidaten er kvalitetsbevidst og må beherske detaljen med såvel overblik som produktiv præstationsorientering.

Saglig, faglig og menneskelig.

Personen har gode menneskelige og analytiske evner/egenskaber samt god indsigt i digitalisering og IT-løsninger.

Den kommende leder må gerne have lidt kant, men selvfølgelig under hensyntagen til kulturen i virksomheden.

                     

Ansøgning

Yderligere oplysninger kan i fortrolighed indhentes hos partner Preben Svendsen på tlf. 40441493.

Ansøgning ved at benytte linket Opret ansøgning, placeret oven ove