Opslag

Opret ansøgning

Storkøbenhavn

Driftsleder

Resumé af virksomheden

Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S er et serviceselskab ejet af Gentofte Kommune og Gladsaxe Kommune. Selskabet er stiftet den 1. april 2018.

Der er tale om et serviceselskab, der udfører opgaver for de to kommuner vedrørende planlægning og udbygning samt levering af fjernvarme til borgere og virksomheder.

Ejerskabet til fjernvarmenettene ligger i de respektive kommuner, som er dem, der godkender takster, træffer beslutning om eventuel udvidelse af fjernvarmeområderne mv.

GGFs forretningsområde dækker administration, drift og projekt, og er organiseret i seks teams med hver sit ansvarsområde. Driftschefen har ansvaret for de tre driftsteams CTR, Net & Kunder samt Teknisk Rådgivning.

Der er samlet set 62 medarbejdere i organisationen, og der er tale om et godt mix af folk med stor erfaring inden for fjernvarme og medarbejdere med andre kompetencer.

Målet for GGF er at være på forkant med udvikling, viden, arbejdsmetoder og teknologier. Samtidig skal der fokuseres på en sikker og effektiv drift og en langsigtet prispolitik, der sikrer, at kunderne får en så lav samlet varmepris som muligt. Selskabet skal endvidere bidrage til udviklingen i sektoren og hermed til vækst og grøn omstilling.

Fremtiden

Begge kommuner arbejder ambitiøst med udbygningsplaner i flere faser og har oplevet en stor interesse fra borgerne for at konvertere til fjernvarme. Tilslutning i de senest udbyggede områder ligger tæt på 90%, og p.t. står GGF overfor at skulle tilbyde op mod 12.000 ejendomme fjernvarme i de kommende 5-7 år.

Det stiller stadig større krav til distributionsnettet og varmekapaciteten i hele hovedstadsområdet, hvor GGF aktivt påvirker udviklingen af fjernvarmen gennem vores samarbejde med Centralkommunernes Transmissionsselskab CTR.

Udvidelsen af fjernvarmenettet betyder mere end en fordobling af kundeantallet i GGF. Det stiller store krav til driftorganisationen som blandt andet varetager varmedistributionen.

Den store udvidelse af distributionsnettet betyder spændende nye udviklingsopgaver inden for varmedistribution. Der kigges ind i alternative løsninger på varmeforsyning.

Det betyder at man med tiden skal kunne drifte og planlægge med stigende antal forskellige varmekilder. Både som spids- og reservelast. GGF går fra kun at have været varmeaftager hos CTR til at blive varmeproducent.

Det vil kræve operationelt og ledelsesmæssigt fokus at lede den daglige drift. Der vil være rig mulighed for at præge udviklingen af nye fjernvarmeløsninger.

Jobbeskrivelse

Refererer til Driftschefen

Ansvarsområde

Du får ansvaret for at lede et team bestående af 6 erfarne teknikere og 2 specialarbejdere. Sammen er I ansvarlig for drift og vedligehold på CTRs vekslerstationer, spidslastanlæg samt transmissionsledninger i Gentofte og Gladsaxe kommuner.

Du vil stå for den praktiske dialog med CTR. I det daglige arbejde fylder overvågning samt optimering af stationer og koordinering af opgaver, fx. udskiftning af defekte ventiler, pumper mv. Du varetager teamets vagt- og ferieplaner, ansættelsessamtaler og daglig personaleledelse i samarbejde med driftschefen. Du deltager selv i vagtordningen.

Du har en vigtig rolle ved ny- og ombygninger af stationer. Ved større projekter vil der være tale om samarbejde med rådgiver og CTR. GGF har i dag anlæg på olie, gas og el, og i de kommende år skal der lægges planer for hvordan man tilføjer f.eks geotermi, varmepumper, akkumuleringstanke og andre spændende grønne løsninger.

Nøgleopgaver

Overvågning af varmedistribution, koordinering af opgaver samt personaleledelse.

Koordinere, samarbejde og være fælles om opgaver med organisationens øvrige teams.

Styrke samarbejdet med eksterne parter.

Optimering af arbejdsgange.

Antal medarbejdere er 8

 

Personprofil

Fremmedsprog minimum Engelsk

Faglig baggrund

Du har flere års erfaring med teknisk, mekanisk arbejde,  gerne inden for energi, forsyning og/eller anlægsarbejde. Erfaring med varmecentraler, vekslerstationer eller varmedistribution vægter positivt. Det er en fordel, hvis du har ledelseserfaring  fra et mindre team, men er du teknisk stærk og har endnu ikke haft formelt ledelsesansvar, kan du udvikle dine kompetencer hos GGF.

Teoretisk baggrund

Du har en teknisk uddannelse, gerne maskinmester eller lignende. Ledelsesuddannelse eller kurser er et plus.

Personlige egenskaber

Som person skal du være systematisk, positiv, nysgerrig

med klare værdier som du kan videreformidle til medarbejderne i teamet. Du skal være en holdspiller, der med engagement kan få alle med og skabe positiv stemning på holdet.

Som leder vægter du samarbejde, du er åben og inddragende, giver frihed under ansvar og motiverer medarbejderne til ejerskab for opgaverne. Du optræder som en synlig og stærk operativ leder, der har gennemslagskraft og bevarer overblikket.

Du er god til at overskue tekniske problemstillinger samtidig med, at du koordinerer og planlægger teamets arbejde. Du har gode kommunikative evner, er nysgerrig på teknologiområdet og har mod på at udvikle dig i jobbet.

 

Ansøgning og oplysninger

Du kan i fortrolighed kontakte partner Stig Andersen på tlf. 2834 6465 for yderligere oplysninger.

Ansøgning ved at benytte linket ”Opret ansøgning” placeret oven over denne stilling.