Opslag

Opret ansøgning

Vejle

Servicetekniker

Resumé af virksomheden

Generel information

Vejle Fjernvarmeselskab a.m.b.a. blev stiftet 1. marts 1965, og samme år blev varmecentralen på Langelinie indviet

I 1987 blev Stribæk varmecentral og Grejsdalens varmecentral fusioneret med Vejle Fjernvarmeselskab, hvilket skete i forbindelse med, at der blev ført overskudsvarme fra Skærbækværket og Crossbridge Energy (det tidligere Shell raffinaderi) til Vejle by. Selskabet skiftede 1. december 2010 navn til Vejle Fjernvarme a.m.b.a. Tilslutningen til Vejle Fjernvarme var pr. 1. januar 2022 på 2.078.600 m2 opvarmet areal, svarende til ca. 16.000 parcelhuse på 130 m2. Tilslutningen fordeler sig på større boligbebyggelser, industrivirksomheder, offentlige institutioner og parcelhuse m.v.

Selskabsform

Selskabet er et brugerejet andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.), med en bestyrelse på 7 medlemmer, der alle er valgt af medlemmerne på de årlige generalforsamlinger. Bestyrelsesmedlemmerne vælges på skift for 3 år ad gangen.

Forsyningsområdet

Selskabet dækker fjernvarmeforsyningen til midtbyen inkl. Stribæk, Trædballe, Grejsdalsområdet, området op til Brummersvej via Mølholmvej. Desuden Østengaard, Skibet og en stor del af Uhrhøj.

Varmeproduktion

Varmen blev oprindelig fremstillet med svær fyringsolie på oliefyrede kedler, men i 1985 blev kedlerne stillet om, således disse nu kan opvarmes både med naturgas og let fyringsolie. I 1987 blev varmeværket tilsluttet overskudsvarme fra Skærbækværket og Shell ved Fredericia, og varmeproduktionen på varmeværket er siden fortrinsvis sket med overskudsvarme, idet ca. 98 % af varmeforbruget modtages som overskudsvarme fra Skærbækværket, Crossbridge og nu også forbrændingsanlægget Energnist i Kolding. Selskabet har 4 varmecentraler, som står i stand-by position, således disse altid er klar til opstart, såfremt der skulle ske en afbrydelse på overskudsvarmen.

Produktions- og distributionsanlægget omfatter

 • Central Langelinie med 40 MW kedler og 39 MW TVIS vekslere
 • Central Stribæk med 36 MW kedler
 • Central Toldbodvej med 15 MW kedel og 24 MW TVIS vekslere
 • Central Uhrhøj med 10 MW kedler
 • Vekslerstation Borgvej
 • Vekslerstation Vestbanevej
 • Pumpestation Grejsdalen
 • Pumpestation Vesterbrogade
 • Pumpestation Skibet

Ledningsnet

 • Hovedledninger: (dobb. rør) ca. 71 km
 • Stikledninger: (dobb. rør) ca. 42 km
 • Vandmængde i ledningsnettet ca. 1.865 m3
 • Antal stikledninger ca. 3.860

Varmesalg

Varmesalget var i 2021 på 198.000 MWh.

Vejle Fjernvarme har gennem de sidste måneder modtaget adskillige ønsker om tilslutning til varmenettet både fra kunder, som ligger inden for forsyningsnettet og udenfor.

Derudover har Vejle Kommune udlagt store arealer, som skal forsynes med fjernvarme.

For at imødekomme kundernes ønsker om fjernvarme har Vejle Fjernvarme besluttet at udvide medarbejderstaben med en servicetekniker.

 

Jobbeskrivelse

Refererer til Driftsleder Henrik Jacobsen

Ansvarsområde

Foretage besøg hos kunder, der har tilmeldt sig fjernvarmen.

Aftale forløb af nye stikledninger og indvendig installation i husene til kundernes tilfredshed.

Optegne stikledningsforløb i tegneprogram, så vi ved, hvor rørene ligger i jorden. Du får naturligvis oplæring i programmet.

Planlægning og bestilling af materialer hos rørleverandør.

Planlægge og rekvirere udførelse af arbejdet hos rør- og jordentreprenører.

Deltage i firmaets vagtordning.

 

Personprofil

Bopæl gerne inden for 30 minutters køreafstand til selskabet

Kvalifikationer

Du er uddannet smed, VVS’er eller har lignende teknisk baggrund

Du har kendskab til IT

Du har erfaring med styringsanlæg (SRO)

Du har gerne erfaring fra et fjernvarme- eller et forsyningsselskab.

Personlige egenskaber  

 • Du er udadvendt, god til samarbejde, til at overholde aftaler og trives godt blandt kunderne.
 • Du er dygtig til at planlægge og organisere, og er vedholdende og struktureret i din arbejdsform. Er handlingsorienteret, besidder et godt overblik og har en høj stress-tærskel, der gør dig i stand til at håndtere pressede situationer ved at bevare roen og prioriteringsevnen.
 • Du arbejder målrettet og resultatorienteret og har en høj arbejdskapacitet.
 • Du er fleksibel i sin tankegang og kan gennem motivation og involvering skabe et samarbejde på tværs i organisationen. Har en sympatisk personlighed og respekt for andre mennesker.

Ansøgning og oplysninger

Du kan i fortrolighed kontakte partner Stig Andersen på tlf. 2834 6465 for yderligere oplysninger.

Ansøgning ved at benytte linket ”Opret ansøgning” placeret oven over denne stilling.