Opslag

Opret ansøgning

Vestjylland

Driftsleder

Resumé af virksomheden

Gørding Varmeværk blev stiftet i 1950. Udgangspunktet var at benytte det overskydende varme vand fra Gørding Elektricitetsværk til at opvarme husene i Gørding med.

 I 1955 blev det første oliefyr installeret og i 1961 installeres endnu et oliefyr.

I 1964 overtager varmeværket elværkets bygninger i Nørregade, da elværket har indstillet produktionen i 1963.

Bygningerne anvendes i dag til administration og mødelokaler samt en oliekedel, der anvendes til backup.

Med baggrund i bl.a. oliekrisen blev der i en årrække fyret med kul på værket.

I 1987 blev et helt nyt flisværk taget i brug. Værket har adresse på Annesmindevej.

I 2008 opførtes en 1500 m3 akkumuleringstank og samtidig blev et nyt SRO-anlæg taget i brug.

I 2012 holdt værket åbent hus for byens indbygger i forbindelse med indvielse af et nyt solvarmeanlæg på 7500 kvm. solvarmepaneler. Solvarmen leverer ca. 20% af det årlige varmeforbrug i byen på ca. 20.000 MWh.

I løbet af 2022 tages en ny elkedel i brug. Elkedlen er oprettet for at få mere grøn energi og for at aflaste værkets flisedel, så den forhåbentlig kan holde nogle år endnu.

Værket har pt.  786 forbrugere, og med baggrund i en ny udstykning på Bavnehøj forventes det tal at runde 800 i løbet af kort tid. Det første hus er tilsluttet i 2022. I Gørding by er stort set alle husstande tilsluttet.

Ledningsnettet er på ca. 28 km og i 2020 blev vi stort set færdig med en opdatering af hele ledningsnettet.

På kort sigt skal værket fortsætte den grønne omstilling, uden det går ud over den billige og stabile pris på varme i Gørding. Dette skal ske ved opstart og indkøring af den nye elkedel i løbet af 2022.

På lidt længere sigt har flis kedlen “aftjent sin værnepligt” og der skal evt. findes nye energikilder til værket. Der er pt. mange store planer i Esbjerg Kommune om grønne alternativer, så der bliver mange muligheder at vælge mellem.

Det bliver spændende, hvilke muligheder Gørding Varmeværk kan få gavn af i fremtiden.

          

Jobbeskrivelse

Refererer til bestyrelsen

Ansvarsområde          

Driftslederen har, under ansvar over for bestyrelsen, den daglige ledelse af selskabets samlede virksomhed og er over for bestyrelsen ansvarlig for, at selskabets drift foregår i overensstemmelse med den af bestyrelsen fastsatte forretningsorden samt selskabets vedtægter og lovgivningen.

Dispositioner som - selskabets virksomhed og størrelse taget i betragtning - er af usædvanlig art eller størrelse, kræver bestyrelsens godkendelse.

Nøgleopgaver                 

 • Daglig ledelse af medarbejderne.
 • Optimering af driften på værket og forsyningsnettet.
 • Deltagelse i vagtordning i 4 skift.
 • Planlægning af fjernvarme til nye forsyningsområder herunder konvertering af bolig- og industriområder til fjernvarme.
 • Fastholde og udbygge forbrugernes tillid til værket gennem en konkurrencedygtig varmepris, sikre en høj forsyningssikkerhed og service over for forbrugerne.
 • Sikre effektive og rationelle forretningsgange for medarbejderne og drift af værkets anlæg, ledningsnet samt planlægge og gennemføre fremtidige kapacitetsudvidelser mv.
 • Økonomisk ansvarlig for værkets drift over for bestyrelsen samt indberetning og betaling af diverse afgifter mv.
 • Udarbejdelse af planer for og gennemførsel af nødvendige reparationer på værket og udskiftninger på ledningsnettet.
 • Deltagelse i bestyrelsesmøder som sparringspartner for bestyrelsen.
 • Repræsentere værket over for samarbejdspartnere mv. sammen med værkets formand.

Antal medarbejdere er to.

 

Personprofil

Bopæl nu eller senere inden for en ½ times køreafstand

Fremmedsprog Engelsk

Faglig baggrund

Kandidaten har en teknisk baggrund gerne med kendskab til energisektoren.

Det vil være en fordel, at kandidaten har overordnet økonomisk og juridisk indsigt.

Erfaring med personaleledelse.

Kandidaten skal have forståelse for den kommunale beslutningsproces og de særlige krav, som tæt og godt samarbejde med bestyrelse og offentlige virksomheder stiller.

Teoretisk baggrund

Kandidaten er uddannet maskinmester eller tilsvarende teknisk baggrund.

Personlige egenskaber                        

 • Kandidaten er fleksibel i sin tankegang, har humor og kan gennem motivation og involvering skabe et samarbejde på tværs i organisationen. Kandidaten har en sympatisk personlighed, er loyal og hensynsfuld over for andre mennesker.
 • Kandidaten har analytiske evner, er god til at lytte, informere og inddrage sine medarbejdere i beslutningerne. Kandidaten har en god forretningsforståelse, forhandlingsvant og har godt købmandsskab.
 • Kandidaten kan gennem naturlig autoritet og faglig dygtighed skabe respekt, tillid og troværdighed omkring sin person. Besidder god gennemslagskraft, er punktlig, innovativ og overbevisende i sin kommunikations¬form.
 • Kandidaten er målrettet, dygtig til at planlægge og organisere og er vedholdende og struktureret i sin arbejdsform. Er handlingsorienteret, besidder et godt overblik og har en høj stress-tærskel, der gør vedkommende i stand til at håndtere pressede situationer ved at bevare roen og prioriteringsevnen.
 • Kandidaten er kvalitetsbevidst og kundeorienteret og i stand til at overholde aftaler og acceptere deadlines.

Ansøgning

For yderligere oplysninger kontakt i fortrolighed partner Stig Andersen på tlf. 2834 6465.

Ansøgning ved at benytte linket ”Opret ansøgning” placeret oven over denne stilling.