Opslag

Opslaget ikke længere aktivt

Vestjylland

Driftsleder

Resumé af virksomheden

https://www.vemb-varme.dk/profil/om-os/

Bestyrelsen er meget bevidst om, at der skal investeres i alternative grønne energikilder.

Derfor har bestyrelsen store overvejelser om at investere i en luft/vand varmepumpe, der forbruger el til at løfte energien i udeluften til en temperatur, som kan anvendes til fjernvarme.

Varmepumpen kan kombineres med en akkumuleringstank på 1000-2000 m3, således at varmen kan lagres til senere brug.

Endelig kan der investeres et 8000 m2 solvarmeanlæg med en årlig varmeproduktion på ca. 24 % af produktionsbehovet.

Investering i elkedler, som primært er fordelagtige som spids- og reservelastkedler samt til nedregulering og specialregulering på elmarkedet, er et andet alternativ.

Tidligere var der ansat 3 medarbejdere til at varetage driften og vagtordningen.

I øjeblikket varetages driften alene af varmemester Bent Follesen. Vagten er udliciteret til Vestforsyning i Holstebro.

Bogholderiet varetages af SOFTVÆRKET hos Dansk Fjernvarme, Kolding.

 

Jobbeskrivelse

Driftslederen refererer til Bestyrelsen

Ansvarsområde

Driftslederen har, under ansvar over for bestyrelsen, den daglige ledelse af selskabets samlede virksomhed og er over for bestyrelsen ansvarlig for, at selskabets drift foregår i overensstemmelse med den af bestyrelsen, fastsatte forretningsorden samt selskabets vedtægter og lovgivningen.

Dispositioner som - selskabets virksomhed og størrelse taget i betragtning - er af usædvanlig art eller størrelse, kræver formandens/bestyrelsens godkendelse.

Nøgleopgaver              

 • Ledelse af værket og med kontakt til bestyrelse, kunder, entreprenører, leverandører mv.
 • Optimering af driften på værket og forsyningsnettet.
 • Vagtordning er udliciteret og sker pt. i samarbejde med Vestforsyning A/S, Holstebro.
 • Planlægning af fjernvarme til nye forsyningsområder herunder konvertering af bolig- og industriområder til fjernvarme.
 • Fastholde og udbygge forbrugernes tillid til værket gennem en konkurrencedygtig varmepris, sikre en høj forsyningssikkerhed og service over for forbrugerne.
 • Sikre effektive og rationelle forretningsgange og drift af værkets anlæg, ledningsnet samt planlægge og gennemføre fremtidige kapacitetsudvidelser mv.
 • Økonomisk ansvarlig for værkets drift over for bestyrelsen samt indberetning og betaling af diverse afgifter mv. Bogføring mv. sker i samarbejde med SOFTVÆRKET, som er et IT-udviklingshus for forsyningsbranchen.
 • Udarbejdelse af planer for og gennemførsel af nødvendige reparationer på værket og udskiftninger på ledningsnettet.
 • Deltagelse i bestyrelsesmøder som sparringspartner for bestyrelsen.
 • Repræsentere værket over for samarbejdspartnere mv. sammen med værkets formand.
 • God kontakt til kunder vedrørende betaling/manglende betaling, som er en vigtig del af arbejdet.

Personprofil

Bopæl nu eller senere inden for en ½ times køreafstand

Fremmedsprog gerne engelsk

Faglig baggrund

Kandidaten har en teknisk baggrund gerne med kendskab til energisektoren.

Det vil være en fordel, at kandidaten har overordnet økonomisk og juridisk indsigt.

Erfaring med ledelse.

Kandidaten skal have forståelse for den kommunale beslutningsproces og de særlige krav, som tæt og godt samarbejde med bestyrelse og offentlige virksomheder stiller.

Teoretisk baggrund  

Kandidaten er uddannet maskinmester eller tilsvarende teknisk baggrund.

Personlige egenskaber                  

 • Kandidaten er fleksibel i sin tankegang, har humor og kan gennem motivation og involvering skabe et samarbejde på tværs i organisationen. Kandidaten har en sympatisk personlighed, er loyal og hensynsfuld over for andre mennesker.
 • Kandidaten har analytiske evner, er god til at lytte, informere og inddrage sin formand og bestyrelse i beslutningerne. Kandidaten har en god forretningsforståelse, forhandlingsvant og har godt købmandskab
 • Kandidaten kan gennem naturlig autoritet og faglig dygtighed skabe respekt, tillid og troværdighed omkring sin person. Besidder god gennemslagskraft, er punktlig, innovativ og overbevisende i sin kommunikationsform.
 • Kandidaten er målrettet, dygtig til at planlægge og organisere og er vedholdende og struktureret i sin arbejdsform. Er handlingsorienteret, besidder et godt overblik og har en høj stress-tærskel, der gør vedkommende i stand til at håndtere pressede situationer ved at bevare roen og prioriteringsevnen.
 • Kandidaten er kvalitetsbevidst og kundeorienteret og i stand til at overholde aftaler og acceptere deadlines.

Ansøgning

Henvendelse kan i fortrolighed ske til partner Stig Andersen tlf. 28346465 for yderlige oplysninger.

Ansøgning ved at benytte linket "Opret ansøgning" placeret oven over denne stilling.