Opslag

Opret ansøgning

Haderslev

Teknisk Chef

Virksomheden skriver om sig selv

Haderslev Fjernvarme er et demokratisk ejet andelsselskab, dvs. kundeejet selskab, som non-profit sørger for, at størstedelen af Haderslev altid har varme i radiatoren og varmt vand i hanerne.

Vision 2025

Bestyrelsen for Haderslev Fjernvarme fastlagde i efteråret 2017 følgende vision:

Haderslev Fjernvarme – den bedste opvarmning i lokalområdet.

Afsæt for visionen er:

 • Ansvarlighed over for andelshavere og kunder
 • Effektivt produktionsapparat der leverer miljørigtig varme
 • Markedsorienterede og digitale serviceydelser
 • Attraktiv arbejdsplads
 • Den generelle samfundsudvikling
 • Opbygning og udvikling af samarbejdsrelationer
 • Troværdig samarbejdspartner for vores interessenter
 • Lokal forankring

Mål på kort sigt

Nye kunder

Store dele af Haderslev har allerede fjernvarme, og nu får endnu flere muligheden for at få billig og grøn fjernvarme. 3.300 boliger i Haderslev, Starup og Marstrup får i løbet af 2021 til 2026 tilbudt fjernvarme. Projektet er startet i 2021 og forventes afsluttet i starten af 2026.

Mere grøn fjernvarmekapacitet

Haderslev Fjernvarme har mange planer for at udvide fjernvarmens produktionskapacitet som forventes at indeholde:

Varmepumpe 5 - 10MW

El-kedler 7 – 15 MW

Akkumuleringstanke       

Læs mere om virksomheden på https://www.haderslev-fjernvarme.dk/

 

Jobbeskrivelse

Med reference til direktøren, søger vi en teknisk chef med en naturlig lederautoritet. En leder der evner at skabe vilkår for at medarbejderne kan yde deres bedste og en leder der på en naturlig måde kan sætte mål og få ting til at lykkes i en god proces med diverse interessenter.

Ansvarsområde

Personaleledelse af den tekniske stab på 13 medarbejdere i drifts-, service- og ledningsafdelingen.

Nøgleopgaver

Ansvar for at sikre nødvendige ressourcer og udvikling af kompetencer hos medarbejderne under hensyn til opgavernes løsning og organisationens udvikling.

Ansvaret for at sikre den mest optimale prioritering af opgaver, driftsforhold og opgaveløsning.

Sikring af en effektiv mødeledelse og i stand til at samle trådene, aftalerne og deadline for de mål, der er aftalt.

Overordnet ansvar for SRO-anlæg, myndighedsrapportering, miljø, sikkerhed, indkøb af brændsel mm, drifts- og budgetopfølgning, nøgletal til ledelsen og ajourføring af drifts- og vedligeholdelsessystemer.

Overordnet projektledelse med ansvar for prioritering, igangsættelse, opfølgning, evaluering og at projekternes milepæle og samlede mål nås.

Deltagelse i ledergruppen sammen med direktøren og økonomi- og administrationschefen.

Antal medarbejdere i den tekniske chefs tre afdelinger er pt. 13

 

Personprofil

Bopæl nu eller senere inden for en 45 minutters køreafstand til Haderslev

Fremmedsprog Engelsk

Faglig baggrund

Stor erfaring med personaleledelse.

Du har en teknisk baggrund gerne med kendskab til energisektoren.

Det vil være en fordel, at du har teoretisk økonomisk og juridisk indsigt.

I forhold til din rolle i etableringen af nye produktionsanlæg, skal du have forståelse for den kommunale beslutningsproces og de særlige krav som tæt og godt samarbejde med offentlige virksomheder stiller.

Teoretisk baggrund

Du er ingeniør, maskinmester eller har tilsvarende teknisk baggrund.

Personlige egenskaber                        

 • Du er fleksibel i din tankegang, har humor, empati og kan gennem motivation og involvering skabe et samarbejde på tværs i organisationen. Du har en sympatisk personlighed, er loyal og hensynsfuld over for andre.
 • Du har analytiske evner, er god til at lytte, informere og inddrage dine medarbejdere i beslutningerne. Du har en god forretningsforståelse, er forhandlingsvant og besidder godt købmandsskab.
 • Du kan gennem naturlig autoritet og faglig dygtighed skabe respekt, tillid og troværdighed omkring din person såvel internt som eksternt. Besidder god gennemslagskraft, er punktlig, innovativ og overbevisende i din kommunikationsform.
 • Du er målrettet, dygtig til at planlægge og organisere og er vedholdende og struktureret i din arbejdsform. Er resultatorienteret, har et godt overblik og en høj stress-tærskel, der gør dig i stand til at håndtere pressede situationer ved at bevare roen og prioriteringsevnen.
 • Du er kvalitetsbevidst og kundeorienteret og i stand til at overholde aftaler og acceptere deadlines.

Værdier hos Haderslev Fjernvarme

Medarbejderne hos Haderslev Fjernvarme beskriver virksomhedens værdier således

En god kollega er

Fleksibel, hjælpsom, tillidsfuld, stabil og loyal.

En god kollega gør/viser:

Ærlighed/ligefremhed, humor, deler gerne viden, lydhør, diskretion og positiv.

En god arbejdsplads er

Plads og lydhør overfor alle, plads til individer, medindflydelse, frihed under ansvar, humor, hjælpsom og fleksibel.

 

Ansøgning

Kontakt i fortrolighed partner Stig Andersen på tlf. 28346465 for yderligere oplysninger.

Ansøgning ved at benytte linket ”Opret ansøgning” placeret oven over denne stilling.