Opslag

Opslaget ikke længere aktivt

Rødding - Sønderjylland

Driftsleder

Jobbeskrivelse

Driftslederen refererer til bestyrelserne

Ansvarsområde

Driftslederen har, under ansvar over for bestyrelserne, den daglige ledelse af selskaberne Rødding Fjernvarme og Rødding Vandværk og er over for bestyrelsen ansvarlig for, at selskabernes drift foregår i overensstemmelse med den af bestyrelsernes fastsatte forretningsorden samt selskabernes vedtægter og lovgivningen.

Dispositioner som - selskabernes virksomhed og størrelse taget i betragtning - er af usædvanlig art eller størrelse, kræver bestyrelsens godkendelse.

Nøgleopgaver              

 • Ansvarlig for den daglige og fremtidige drift af anlæg, ledningsnet og bygninger med ansvar over for bestyrelsen, lovgivning og overholdelse af øvrige driftsaftaler.
 • Daglig ledelse af medarbejderne, herunder sikring af rationelle forretningsgange og den nødvendige faglige kompetence.
 • Optimering af driften på værkerne og ledningsnettet samt indgåelse af samarbejdsaftaler med kvalificerede samarbejdspartnere.
 • Deltagelse i vagtordningen.
 • Tage initiativ til forbedringer på værkerne, ledningsnet, oplysninger til forbrugerne samt planlægning af kapacitetsudvidelser til nye forsyningsområder herunder konvertering af bolig- og industriområder til fjernvarme.
 • Fastholde og udbygge forbrugernes tillid til værkerne gennem en konkurrencedygtig varmepris, sikre en høj forsyningssikkerhed og service over for forbrugerne.
 • Deltagelse i bestyrelsesmøder som sparringspartner for bestyrelserne.
 • Repræsentere værkerne over for kunderne, myndighederne, samarbejdspartnere mv. sammen med værkernes formænd.
 • Følge udviklingen inden for energi- og vandsektoren ved deltagelse i faglige arrangementer og øvrige relevante uddannelses- og mødeaktivitet.

Antal medarbejdere er 4

 

Personprofil

Bopæl nu eller senere inden for en 1/2 times køreafstand til Rødding

Fremmedsprog Engelsk

Faglig baggrund

Kandidaten har en teknisk baggrund gerne med kendskab til energisektoren.

Administrativ erfaring med årsregnskab, budget, økonomisk vurderingsevne og arbejde med tilbud og udbud.

Erfaring med personaleledelse.

Kandidaten skal have forståelse for den kommunale beslutningsproces og de særlige krav som tæt og godt samarbejde med bestyrelse, offentlige virksomheder og myndighedskrav.

Teoretisk baggrund

Kandidaten er uddannet maskinmester eller tilsvarende teknisk baggrund.

Personlige egenskaber                        

 • Kandidaten er fleksibel i sin tankegang, har humor og kan gennem motivation og involvering skabe et samarbejde på tværs i organisationen. Kandidaten har en sympatisk personlighed, er loyal og hensynsfuld over for andre mennesker.
 • Kandidaten har analytiske evner, er god til at lytte, informere og inddrage sine medarbejdere i beslutningerne. Kandidaten har en god forretningsforståelse, forhandlingsvant og har godt købmandsskab.
 • Kandidaten kan gennem naturlig autoritet og faglig dygtighed skabe respekt, tillid og troværdighed omkring sin person. Besidder god gennemslagskraft, er punktlig, innovativ og overbevisende i sin kommunikations¬form.
 • Kandidaten er målrettet, dygtig til at planlægge, at organisere, er vedholdende og struktureret i sin arbejdsform. Er resultatorienteret, besidder et godt overblik og har en høj stress-tærskel, der gør vedkommende i stand til at håndtere pressede situationer ved at bevare roen og prioriteringsevnen.
 • Kandidaten er kvalitetsbevidst og kundeorienteret og i stand til at overholde aftaler og acceptere deadlines.

Ansøgning og henvendelse

Spørgsmål kan i fortrolighed ske ved henvendelse til partner Stig Andersen på tlf. 28346465.

Ansøgning ved at benytte linket "Opret ansøgning" placeret oven over denne stilling.

 

Resumé af Virksomheden

Rødding Fjernvarme dækker varmebehovet for 1306 forbrugere, som er ca. 98% af byen. Varmebehovet dækkes ved forbrænding af halm på vores moderne halmkedelanlæg.

Varmeværket flyttede i 2013 varmeproduktionen til det nye domicil på nuværende adresse. Det nye domicil har en god beliggenhed i forhold til forbrugerne og fremtiden. De flotte bygninger huser et fuldt automatisk og topmoderne produktionsanlæg bestående af en halmkedel (grundlast) med en kapacitet er 8 MW. Kedlen er idriftsat 2013. Derudover råder værket over en gasoliekedel med en kapacitet 10 MW til reservelast og spidslast. Kedlen er idriftsat 2021.

Produktionsmængde: ca. 32.000 MWh/år Salg: ca. 28.000 MWh/år

Varmetab: ca. 16 %. Vandspild ca. 4 m3/døgn.

 

Rødding Vandværk har 1603 forbrugere, heraf 300 lidt uden for byen.

Vandværket henter vand fra 2 værker – Nord og Syd. 

Vandværk Syd er renoveret i 2011 og Vandværk Nord er renoveret i 2012-13.

Nyt kildefelt (nye boringer) samt råvandsledning blev ført ind til Vandværket i 2016.

Produktionsmængde/udvindingstilladelser: 300.000 m3 årligt. Fordelt ca. 50 % fra hvert vandværk. Hvert vandværk dimensioneret til at kunne levere 300.000 m3 årligt – når nødvendigt. Vandspild mellem 3 og 4 %.

Vandmålere: Alle målere bliver ultralydsscannet ved igangværende udskiftningproces. Målerne har fjernaflæsning og lækageovervågning. Målerskifte planlægges således at både vand- og fjernvarmemålere skiftes samtidig ved hver installation.

Aktuelle og fremtidige planer

Bestyrelsen arbejder meget fokuseret på at fremme grøn energi og nedbringe CO2 udledning.

Se venligst yderligere oplysninger på https://www.roddingvarmecentral.dk/ og https://roeddingvandvaerk.dk/