Opslag

Opslaget ikke længere aktivt

Syddanmark

Chef for administration og drift

Resumé af virksomheden

Aktuelle og fremtidige planer

Bestyrelsen arbejder meget fokuseret på at fremme grøn energi og nedbringe CO2 udledning. Bestyrelsen har således indgået aftale om levering af en 4 mW varmepumpe.

Derudover arbejder Brørup fjernvarme med at konvertere 530 ejendomme i Brørup Nord til fjernvarme. Derved kommer antallet af kunder op over 1800.

Se venligst yderligere oplysninger på www.broerup-fjernvarme.dk og https://www.broerupvand.dk/

 

Jobbeskrivelse

Refererer til bestyrelsen

Ansvarsområde

Chefen har, under ansvar over for bestyrelsen, den daglige ledelse af selskaberne Brørup Fjernvarme og Brørup Vandværk og er over for bestyrelsen ansvarlig for, at selskabernes drift foregår i overensstemmelse med den af bestyrelsen fastsatte forretningsorden samt selskabernes vedtægter og lovgivningen.

Dispositioner som - selskabernes virksomhed og størrelse taget i betragtning - er af usædvanlig art eller størrelse, kræver bestyrelsens godkendelse.

Nøgleopgaver

 • Ansvarlig for budgetlægning, løbende opfølgning af omkostninger, regnskabsaflæggelse, samarbejde med revisor, indberetning til krævede registre og deklarationer.
 • Deltagelse i bestyrelsesmøder som sparringspartner for bestyrelsen.
 • Holde sig informeret og opdateret omkring releant lovgivning inden for energi- og vandsektoren. Deltagelse i faglige arrangementer og øvrige relevante uddannelses- og mødeaktivitet samt videregivelse af informationer om ændringer af afgifter mv. og konsekvenser heraf til bestyrelsen.
 • Ansvarlig for den daglige og fremtidige drift af anlæg, ledningsnet og bygninger med ansvar over for bestyrelsen, lovgivning og overholdelse af øvrige driftsaftaler.
 • Daglig ledelse af medarbejderne, herunder sikring af rationelle forretningsgange og den nødvendige faglige kompetence.
 • Optimering af driften på værkerne og ledningsnettet samt indgåelse af samarbejdsaftaler med kvalificerede samarbejdspartnere.
 • Deltagelse i vagtordningen.
 • Tage initiativ til forbedringer på værkerne, ledningsnet, oplysninger til forbrugerne samt planlægning af kapacitetsudvidelser til nye forsyningsområder herunder konvertering af bolig- og industriområder til fjernvarme.
 • Fastholde og udbygge forbrugernes tillid til værkerne gennem en konkurrencedygtig varmepris, sikre en høj forsyningssikkerhed og service over for forbrugerne.
 • Repræsentere værkerne over for kunderne, myndighederne, samarbejdspartnere mv. sammen med værkernes formænd.

Antallet af medarbejdere er tre

 

Personprofil

Bopæl nu eller senere inden for 30 min. køreafstand til Brørup

Fremmedsprog Engelsk

Faglig baggrund

Kandidaten har en teknisk baggrund gerne med relevant kendskab til energisektoren og SRO anlæg.

Kandidaten har god økonomisk og juridisk indsigt samt flair for at sætte sig ind i og forstå relevant lovgivning.

Godt kendskab til excel og IT. 

Erfaring med personaleledelse.

Kandidaten skal have forståelse for den kommunale beslutningsproces og de særlige krav som tæt og godt samarbejde med bestyrelse og offentlige virksomheder stiller.

Teoretisk baggrund

Kandidaten er uddannet maskinmester eller tilsvarende teknisk baggrund.

Personlige egenskaber           

 • Kandidaten har analytiske evner, er god til at lytte, indhente erfaring fra medarbejdere og samarbejdspartnere, søge viden og sætte sig ind i værkets rutiner.
 • Kandidaten er god til at informere og inddrage sine medarbejdere i beslutningerne. Kandidaten har en god forretningsforståelse, forhandlingsvant og har godt købmandskab.
 • Kandidaten kan gennem naturlig autoritet og faglig dygtighed skabe respekt, tillid og troværdighed omkring sin person. Besidder god gennemslagskraft, er punktlig, innovativ og overbevisende i sin kommunikationsform.
 • Kandidaten er målrettet, dygtig til at planlægge og organisere og er vedholdende og struktureret i sin arbejdsform. Er resultatorienteret, besidder et godt overblik og har en høj stress-tærskel, der gør vedkommende i stand til at håndtere pressede situationer ved at bevare roen og prioriteringsevnen.
 • Kandidaten er kvalitetsbevidst og kundeorienteret og i stand til at overholde aftaler og acceptere deadlines.

 

Ansøgning

Yderligere oplysninger kan fås ved fortrolig henvendelse til partner Stig Andersen på tlf. 28346465

Ansøgning ved at benytte linket "Opret ansøgning" placeret oven over denne stilling.