Opslag

Opslaget ikke længere aktivt

Østjylland

Direktør

Resumé af Virksomheden

Hadsten Varmeværk er i dag en moderne virksomhed ejet af ca. 2.800 forbrugere og en omsætning på 30 millioner kroner. Til at servicere forbrugerne er der 6 ansatte, som har deres daglige gang på værket.

Varmeværket har 2 halmkedler, 1 træpillekedel samt 2 gaskedler på Toftegårdsvej og et ledningsnet på over 100 km. Derudover har varmeværket 2 gaskedler på Hovvej - disse bruges til at dække spidsbelastningsperioderne i den nordøstlige del af byen. 

Varmeværket har i 2019 etableret et 24.517 kvm stort solvarmeanlæg, som producerer mellem 16 og 20 % fjernvarme samt akkumuleringstank på 6000 kubikmeter.

Hadsten Varmeværk er i øjeblikket i gang med at tilslutte 100 nye husstande i Hadbjerg og planlægger et nyt tilslutningsprojekt i Selling.

 

Vision

Visionen for Hadsten Varmeværk er at blive blandt Danmarks mest grønne varmeværker.

Vi vil være kendt som en aktiv, lokal medspiller og dagsordensætter ved at balancere driftsøkonomiske,

samfundsøkonomiske og miljømæssige hensyn.

Dette gør vi ved at anvende den nyeste teknologi, indgå i et tættere samarbejde med andre relevante aktører samt være en kompetent og socialt ansvarlig arbejdsplads samtidig med, at vi leverer til et godt produkt.

 

Jobbeskrivelse

Titel er Direktør med reference til bestyrelsen

Ansvarsområde

Direktøren har, under ansvar over for bestyrelsen, den daglige ledelse af Hadsten Varmeværk og er over for bestyrelsen ansvarlig for, at selskabets drift foregår i overensstemmelse med den af bestyrelsens fastsatte forretningsorden samt selskabets vedtægter og lovgivningen.

Dispositioner som - selskabets virksomhed og størrelse taget i betragtning - er af usædvanlig art eller størrelse, kræver bestyrelsens godkendelse.

Nøgleopgaver

På kort sigt planlægning af kapacitetsudvidelser til nye forsyningsområder, herunder konvertering af bolig- og industriområder til fjernvarme, samt planlægge udskiftning af den ældste halmkedel til en ny varmekilde med grøn energi.

På længere sigt sammen med bestyrelsen at udarbejde en strategiplan, der dels tager højde for en større efterspørgsel af varme og udnyttelse af nye grønne energikilder.

Tage initiativ til forbedringer på værket, ledningsnettet, oplysninger til forbrugerne samt fastholde og udbygge forbrugernes tillid til værket gennem en konkurrencedygtig varmepris, sikre en høj forsyningssikkerhed og service over for forbrugerne.

Ansvarlig for den daglige og fremtidige drift af anlæg, ledningsnet og bygninger med ansvar over for bestyrelsen, lovgivning og overholdelse af andre driftsaftaler.

Daglig ledelse af 6 medarbejdere, herunder sikring af rationelle forretningsgange og den nødvendige faglige kompetence.

Direktøren deltager ikke i vagtordningen.

Deltagelse i bestyrelsesmøder som sparringspartner for bestyrelsen.

 

Personprofil

Bopæl nu eller senere inden for en rimelig køreafstand til Hadsten

Fremmedsprog Dansk

Faglig baggrund

Kandidaten har en teknisk baggrund gerne med kendskab til energisektoren.

Administrativ erfaring med årsregnskab, budget, økonomisk vurderingsevne og arbejde med tilbud og udbud.

Erfaring med personaleledelse.

Kandidaten må gerne have kendskab til projektarbejde, den kommunale beslutningsproces og de særlige krav som tæt og godt samarbejde med bestyrelse, offentlige virksomheder og myndighedskrav kræver.

Teoretisk baggrund

Kandidaten er uddannet maskinmester eller tilsvarende teknisk baggrund.

Personlige egenskaber

Kandidaten er fleksibel i sin tankegang, har humor, god til at lytte og kan gennem motivation og involvering skabe et samarbejde på tværs i organisationen. Kandidaten har en sympatisk personlighed, er loyal og hensynsfuld over for andre mennesker.

Kandidaten er målrettet, er god til at organisere, har en god forretningsforståelse, forhandlingsvant og har godt købmandsskab. Kandidaten har en faglig dygtighed og kan skabe respekt, tillid og troværdighed omkring sin person.

Kandidaten er kvalitetsbevidst og kundeorienteret og i stand til at overholde aftaler og acceptere deadlines.

 

Ansøgning

Fortrolig henvendelse kan ske til partner Stig Andersen på tlf. 28346465.

Ansøgning ved at anvende linket ”Opret ansøgning” placeret oven over denne stilling.