Opslag

Opslaget ikke længere aktivt

Vendsyssel

Driftsleder

                     

Strandby Varmeværk blev etableret i 1962 og forsyner i dag 940 forbrugere.

I 2023 blev det besluttet at tilslutte Elling, hvilket giver mulighed for at tilslutte yderligere 525 husstande.

I 2019 blev der investeret i en eldrevet varmepumpe.

Varmepumpen er et supplement til et solvarmeanlæg på 8000 m2, akkumuleringstanke, en gasmotor, en elkedel og en reservelast gaskedel.

I de seneste år er der afhængigt af graddagene blevet produceret mellem 20.000 og 22.000 MWh per år.

 

Uddrag af Vision        

Strandby Varmeværk vil:

-levere sikker, stabil, miljømæssig og økonomisk bæredygtig varme til lokalområdets forbrugere hver dag 365 dage om året.

-være et synligt, bæredygtigt, udviklende og samarbejdende aktiv for lokalområdet og være det naturlige valg af forsyning.

-være en synlig grøn energivirksomhed i lokalsamfundet og derigennem være med til at gøre lokalsamfundet attraktivt.

-stræbe efter at opfylde de af FN’s 17 verdensmål, som har relevans for vores forsyningsvirksomhed for på den måde at få lavet en kobling mellem verdensmålene og vores daglige indsats og for at understøtte arbejdet med at forbedre klimaet og miljøet både lokalt, regionalt, nationalt og globalt.

Jobbeskrivelse

Titel er Driftsleder

Refererer til bestyrelsen

Ansvarsområde

Driftslederen har, under ansvar over for bestyrelsen, den daglige ledelse af Strandby Varmeværk og er over for bestyrelsen ansvarlig for, at selskabets drift foregår i overensstemmelse med den af bestyrelsens fastsatte forretningsorden samt selskabets vedtægter.

Driftslederen tager initiativ til forbedringer på værket, ledningsnettet, oplysninger til forbrugerne samt fastholde og udbygge forbrugernes tillid til værket gennem en konkurrencedygtig varmepris, sikre en høj forsyningssikkerhed og service over for forbrugerne.

 

Daglig ledelse af 3 medarbejdere, herunder sikring af rationelle forretningsgange og den nødvendige faglige kompetence.

Driftslederen deltager i vagtordningen og deltager i bestyrelsesmøder som sparringspartner for bestyrelsen.

 

Nøgleopgaver

På kort sigt gennemføre kapacitetsudvidelser til nye forsynings-områder herunder konvertering af bolig- og industriområder til fjernvarme samt udnytte overskudsvarme fra områdets virksomheder.

Tilpasse organisationen i takt med forøgelse af antallet af forbrugere og aflaste driftspersonalet med at lade flere medarbejdere indgå i vagtordningen.

På længere sigt ammen med bestyrelsen at udarbejde en strategiplan, der dels tager højde for en større efterspørgsel af varme og udnyttelse af nye grønne energikilder.

 

Personprofil

Bopæl nu eller senere inden for en rimelig køreafstand til Strandby

Fremmedsprog engelsk

Faglig baggrund

Kandidaten har en teknisk baggrund gerne med kendskab til energisektoren.

Kandidaten har erfaring med personaleledelse, administration, økonomi og arbejde med tilbud og udbud.

Kandidaten må gerne have kendskab til projektarbejde, den kommunale beslutningsproces og de særlige krav som tæt og godt samarbejde med bestyrelse, offentlige virksomheder og myndighedskrav kræver.

Teoretisk baggrund

Kandidaten er uddannet maskinmester, el-installatør eller tilsvarende teknisk baggrund.

 

Personlige egenskaber

Kandidaten er fleksibel i sin tankegang, har humor, god til at lytte og kan gennem motivation og involvering skabe et samarbejde på tværs i organisationen. Kandidaten har en sympatisk personlighed, er loyal og hensynsfuld over for andre mennesker.

Kandidaten er målrettet, er god til at organisere, har en god forretningsforståelse, forhandlingsvant og har godt købmandsskab. Kandidaten har en faglig dygtighed og kan skabe respekt, tillid og troværdighed omkring sin person.

Kandidaten er kvalitetsbevidst og kundeorienteret og i stand til at overholde aftaler og acceptere deadlines.

 

Ansøgning

Yderligere oplysninger kan i fortrolighed indhentes hos partner Stig Andersen på tlf. 28346465.

Ansøgning ved at benytte linket ”Opret ansøgning” placeret oven over denne stilling.