Opslag

Opslaget ikke længere aktivt

Nordjylland

Driftsmester m. ansvar driftsadministration

Vision og mål

Det er Hjørring Varmeforsynings vision at være blandt de bedste målt på leveringssikkerhed og varmepris samt at være en attraktiv samarbejdspartner for lignende virksomheder.

Derfor vil Varmeforsyningen

-Være fleksible og omstillingsparate

-Være serviceorienterede, udbygge og udvikle ydelserne til vores kunder

-Være på forkant med alternative energiformer

-Skabe og vedligeholde et godt arbejdsmiljø som grundlag for en attraktiv arbejdsplads

-Være en ansvarlig virksomhed i lokalområdet både miljømæssigt og socialt

 

Teknik

Årlig varmeproduktion 300.000 MWh som produceres på

Kommunalt ejet affaldsforbrændingsanlæg 12-25 MW

Privat ejet Biogas, Grøngas og LBT anlæg 3 MW

Biobrændselsanlæg med varmepumpe (2014) 32 MW

Pille kedler (2004/1984) 2x14 MW

Kraftvarmeanlæg, nødanlæg (1996) 52 MW varme og 59 MW el

Akkumuleringstank 750 MWh

6 veksler- og gaskedelcentraler fordelt i byen.

Fjernkøling til storcenter Metropol og Hjørring Ny Teater

Ledningsnet på 303 km

Levering til Lønstrup 

 

Jobbeskrivelse

Ansvarsområdet er teamkoordinator og produktionsplanlægger.

Ledelsesmæssigt er driftsmesteren stedfortræder for forsyningschefen.

Opgaverne er blandt andet at være teamkoordinator og have ansvar for driftsadministrationen samt udarbejdelse af produktionsplaner og vagtplaner.

Specifikt vil du have ansvaret for følgende områder:

-                    Produktionsplanlægning i forhold til varmebehov og produktionspriser.

-                    Ansvarlig for indgåelse af kontrakter for indkøb og logistik af biobrændsel. Herunder ansvarlig for bæredygtighedsregnskab.

-                    Driftsansvarlig for bygningsanlæg og grunde på Mandøvej/Sprogøvej.

-                    Ansvarlig og administrator af produktions-planlægningssoftware, vedligeholdelsessystemet Inextia samt MS Teams for produktionen.

-                    Beredskabskoordinator over for Energinet.dk.

Derudover deltage i den generelle drift af produktions-, transmissions- og distributionsanlæg samt deltage i rådighedsvagt.

Referencen er til Forsyningschef Jesper Stokholm Larsen

Antal medarbejdere i driften:              10

 

Personprofil

Nu eller senere bopæl inden for en fornuftig køreafstand til Hjørring

Sprogkrav er dansk og engelsk

Teoretisk uddannelse

Maskinmestereksamen eller tilsvarende

Faglig baggrund

Erfaring fra en forsyningsvirksomhed, produktion eller tilsvarende.

Gode administrative kompetencer, både skriftligt og mundtligt.

Personlige egenskaber

Du er fleksibel i din tankegang, har humor, god til at lytte og kan gennem motivation og involvering skabe et samarbejde på tværs i organisationen. Du har en sympatisk personlighed, er loyal og hensynsfuld over for andre mennesker.

Du er målrettet, er god til at organisere, har en god forretningsforståelse, forhandlingsvant og har godt købmandskab. Du har en faglig dygtighed og kan skabe respekt, tillid og troværdighed omkring din person.

Du er kvalitetsbevidst, ordensmenneske og i stand til at overholde aftaler og acceptere deadlines.

Ansøgning

Yderligere oplysninger kan i fortrolighed indhentes hos partner Stig Andersen på tlf. 28346465.

Ansøgning ved at benytte linket ”Opret ansøgning” placeret oven over denne stilling.