Opslag

Opslaget ikke længere aktivt

Syddanmark

Projektleder ProjectZero

Her er tale om en enestående og selvstændig stilling med gode udviklingsmuligheder, hvor du i samarbejde med et dedikeret team leder udviklingen af nye integrerede energisystemer som samarbejdsprojekter mellem private og offentlige virksomheder.


ProjectZero:
er en organisation, der initierer og leder samarbejde om energiudnyttelse og CO2 -reduktion mellem private og offentlige virksomheder i Sønderborg Kommune.ProjectZeros Masterplan2029 er en handlingsplan, der sørger for, at virksomhederne sammen når målet om et CO2 neutralt energisystem i 2029. ProjectZero leder masterplan-organisationen, der p.t. omfatter 15 delprojekter og involverer alle områdets interessenter og mere end 75 projektdeltagere.
Planen er et omfattende projekt, der er organiseret som et Project Management Office. Kernen i masterplanen er sektorkobling, som binder energisystemer sammen. Vi arbejder med strukturerede innovationsprocesser, som omsætter ideer fra de mange interessenter til konkrete forretningsprojekter.

 

Dine udfordringer:
Du indtager en central rolle med ansvar for samarbejdsprojekter med de store virksomheder i Masterplanen, og dermed bliver du ansvarlig for en stor del af reduktionsindsatsen for at nå nullet i 2029. Du skal arbejde tæt sammen med aktører som Danfoss, Linak og Danish Crown om at fremme udvikling og implementering af energi- og CO2-reduktionsprojekter.

Som en del af sektorkoblingsteamet skal du også bringe dine ingeniørmæssige kompetencer i spil i forbindelse med udvikling af forretningsprojekter og samarbejde med industrivirksomheder, fjernvarme-/forsyningsselskaber, biogas, Power-to-X og udviklere af vedvarende energi.
Fjernvarmesystemet og udnyttelse af overskudsvarme har særlig fokus.

Stillingen giver god mulighed for at arbejde med opgaverne ude i de samarbejdende virksomheder under en introduktionsfase og senere efter behov og ønske.

Faglige kvalifikationer:

 • Ingeniøruddannelse indenfor energiteknologi.
 • 3 - 5 års erfaring med energiprojekter.
 • Erfaring med konceptudvikling og projektledelse indenfor komplekse energisystemer, herunder flere af områderne fjernvarme, varmepumper, solenergi, PtX, energilagring og biogas.
 • Kendskab til sektorkobling og digitalisering indenfor energiområdet.
 • Gerne erfaring med og/eller interesse for udvikling af kunderelationer og salg af rådgivningsydelser.

Personlige egenskaber:

 • Teamorienteret og dialogskabende
 • Koordinerende og metodisk
 • Visionær, innovativ og inspirerende

Virksomheden tilbyder:

 • En selvstændig og udviklende stilling, som indebærer samarbejde med større industrivirksomheder og offentlige forsyningsselskaber.
 • Ansvar for udvikling af interessante og internationalt efterspurgte energikoncepter.
 • Godt samarbejdsklima med dedikerede kollegaer og eksterne samarbejdspartnere.
 • Gode fremtidsmuligheder idet masterplan-konceptet forventes markedsført både nationalt og internationalt.
 • Mulighed for at arbejde internt i de samarbejdende virksomheder med afvikling af projekterne.
 • Konkurrencedygtig løn.

Succeskriterier i stillingen er:

 • Deltagervirksomhedernes realiserede reduktionsindsats gennem egen kunde- og projektportefølje.
 • Etablering/vedligeholdelse af gode relationer til nøglepersoner hos virksomhederne.
 • Bidrage til høj innovationsgrad og kommercialisering i forbindelse med sektorkobling.
 • Være den synlig holdspiller, der formidler det komplekse på en almentilgængelig måde.
 • Tiltrækning af nye deltagervirksomheder.

Ansøgning:

Henvendelse kan ske i fortrolighed til partner Preben Svendsen på tlf. 40441493. Ansøgning via linket ”opret ansøgning” placeret oven over denne stilling.