Opslag

Opslaget ikke længere aktivt

Nordjylland

Driftsleder

Uddrag af Vision for Dronninglund Fjernvarme

  • Vil levere sikker, stabil, miljømæssig og økonomisk bæredygtig varme til lokalområdets forbrugere hver dag 365 dage om året.
  • Vil være et synligt, bæredygtigt, udviklende og samarbejdende aktiv for lokalområdet og være det naturlige valg af forsyning.
  • Vil være en synlig grøn energivirksomhed i lokalsamfundet og derigennem være med til at gøre lokalsamfundet attraktivt.
  • Vil stræbe efter at opfylde de af FN’s 17 verdensmål, som har relevans for vores forsyningsvirksomhed for på den måde at få lavet en kobling mellem verdensmålene og vores daglige indsats og for at understøtte arbejdet med at forbedre klimaet og miljøet både lokalt, regionalt, nationalt og globalt.

 

Jobbeskrivelse

Refererer til bestyrelsen

Ansvarsområde          

Driftslederen har, under ansvar over for bestyrelsen, den daglige ledelse af Dronninglund Fjernvarme og er over for bestyrelsen ansvarlig for, at selskabets drift foregår i overensstemmelse med den af bestyrelsens fastsatte forretningsorden samt selskabets vedtægter.

Driftslederen tager initiativ til forbedringer på værket, ledningsnettet, oplysninger til forbrugerne samt fastholde og udbygge forbrugernes tillid til værket gennem en konkurrencedygtig varmepris, sikre en høj forsyningssikkerhed og service over for forbrugerne.

Daglig ledelse af 3 medarbejdere, herunder sikring af rationelle forretningsgange og den nødvendige faglige kompetence.

Driftslederen deltager i vagtordningen og deltager i bestyrelsesmøder som sparringspartner for bestyrelsen.

Nøgleopgaver på kort sigt

Gennemføre kapacitetsudvidelser til nye forsynings-områder herunder konvertering af bolig- og industriområder til fjernvarme samt udnytte overskudsvarme fra områdets virksomheder.

Mindske tab på ledningsnettet og CO2 udledning ved udfasning af fossile brændsler.

Gennemføre nye teknologier og effektivisere driften bl.a. gennem samarbejde med andre værker.

Tilpasse organisationen i takt med forøgelse af antallet af forbrugere og undersøger mulighederen for at rationalisere vagtordningen.

På længere sigt

Sammen med bestyrelsen at udarbejde en strategiplan, der dels tager højde for en større efterspørgsel af varme og udnyttelse af nye grønne energikilder.

 

Personprofil

Bopæl nu eller senere inden for en rimelig køreafstand til Dronninglund

Fremmedsprog engelsk

Faglig baggrund

Kandidaten har en teknisk baggrund gerne med kendskab til energisektoren.

Kandidaten har erfaring med personaleledelse, flair for administration, lovstof og økonomi.

Kandidaten må gerne have kendskab til projektledelse, den kommunale beslutningsproces og de særlige krav som tæt og godt samarbejde med bestyrelse, offentlige virksomheder og myndighedskrav kræver.

Teoretisk baggrund

Kandidaten er uddannet maskinmester, el-installatør eller tilsvarende teknisk baggrund fra produktion eller landbrug.

Personlige egenskaber                        

Kandidaten er omstillingsparat, har god ordenssans og god til at søge råd hos andre. Kandidaten er fleksibel i sin tankegang, har humor, god til at lytte og kan gennem motivation og involvering skabe et samarbejde på tværs i organisationen. Kandidaten har en sympatisk personlighed, er loyal og hensynsfuld over for andre mennesker.

Kandidaten er målrettet, er god til at organisere, har en god forretningsforståelse, forhandlingsvant og har godt købmandskab. Kandidaten har en faglig dygtighed og kan skabe respekt, tillid og troværdighed omkring sin person.

Kandidaten er kvalitetsbevidst og kundeorienteret og i stand til at overholde aftaler og acceptere deadlines

Ansøgning

Fortrolig henvendelse kan ske til partner Stig Andersen på tlf. 28346465. Ansøgning ved hjælp af linket ”Opret ansøgning” placeret oven over denne stilling.