Opslag

Opslaget ikke længere aktivt

Hovedstaden

Økonomichef

Økonomichef til Finansiel Koncern

Vi søger en dynamisk økonomichef til at styrke teamet hos en finansiel koncern i hovedstadsområdet. Koncernen er under Finanstilsynets regulering.

Ansvarsområder:

 • Overvåge og analysere virksomhedens økonomiske resultater og rapportere til direktion og bestyrelse.
 • Lede budgettering, prognoser og finansielle planlægningsaktiviteter.
 • Sikre overholdelse af lovgivningsmæssige krav og regnskabsstandarder.
 • Administrere og lede økonomiafdelingen herunder udvikling af teammedlemmerne.
 • Samarbejde tæt med direktionen for at identificere og forfølge muligheder for økonomisk optimering.

Kvalifikationer:

 • Kandidatgrad eller bachelorgrad inden for økonomi, regnskab eller relaterede felter.
 • Solid erfaring inden for økonomistyring, budgettering og regnskabsprincipper.
 • Stærke analytiske evner og evne til at træffe datadrevne beslutninger.
 • Gode kommunikations- og lederegenskaber.
 • Dybdegående kendskab til økonomisk software og værktøjer.
 • Evne til at håndtere komplekse økonomiske udfordringer.
 • Erfaring fra pengeinstitut eller større fondsmæglerselskab foretrækkes.
 • Stillingen kræver ledelseserfaring men tillige udpræget hands-on lyst og evne.

Ønskede erfaringer:

 1. Finansiel regulering, da ansvarlig for 4 selskaber under tilsyn af Finanstilsynet med forskellige lovgivninger for de 4 selskaber.
 2. Solvensregler og kapitalmæssige forhold.
 3. Kendskab til risikostyring
 4. Likviditets- og valutastyring, herunder valutaafdækning
 5. Sikker overholdelse af Finanstilsynets likviditetskrav og -nøgletal under koncernens forskellige reguleringer
 6. Skat, herunder Transfer Pricing og selvangivelser.
 7. Moms for finansielle virksomheder og lønsumsafgift med opgørelse af knækmoms.

Ansøgning

Henvendelse i fortrolighed kan ske til konsulenterne John Rosing tlf. 20205590 eller John Lohff på 20810130.

Ansøgning ved at anvende linket "Opret ansøgning" placeret oven over denne stilling.